Jaak Valge: Riigikogu päästaks ummikseisust rahvaalgatuse taastamine

Riigikogu liige ja ajaloolane Jaak Valge kirjutab ERRi arvamusportaalis, et efektiivseim samm parlamentarismi taastamiseks on põhiseaduse muutmine nii, et rahvas saaks algatada referendumeid. Valge näeb rahvaalgatuse taastamises võimalust vähendada ebademokraatlikke otsuseid ja lahendada erakondade vastasseisust tekkinud ummikseis Riigikogus.

Valge arvates õõnestab parlamentarismi Euroopa Liidu föderaliseerumine, mis vähendab rahvusriikide suveräänsust. Valge rõhutab, et parlamentarismi pooldajad ei tohiks toetada Euroopa Liidu föderaliseerumist. “Kui väheneb riigi suveräänsus, väheneb ka seadusandja ja esinduskogu ehk riigikogu tähtsus,” kirjutab Valge.

Valge juhib tähelepanu, et põhiseaduse kohaselt saab rahvas teostada kõrgeimat riigivõimu valimiste ja rahvahääletuse kaudu, kuid viimast on kasutatud vaid kahel korral alates iseseisvuse taastamisest. “Mainigem võrdluseks, et näiteks Lätis on toimunud iseseisvuse taastamisest alates kaheksa referendumit ning Leedus kolmteist,” võrdleb riigikogulane.

Tema sõnul peaks põhiseaduse muutmise käigus võimaldama rahvale referendumi algatamise õiguse. Valge toob välja, et kõige kiiremini saaks sellise muudatuse teha kiireloomulisena, mis vajaks riigikogu neljaviiendikulist heakskiitu. “Hea tahte korral saaks sellekohase poliitilise läbirääkimise protsessi ning kodanike arutelu kohe käivitada ning teoreetiliselt – parimal juhul – võiks juba poole aasta pärast tulemus käes olla,” leiab riigikogulane.

Valge rõhutab, et referendumi algatamise künnised peavad olema piisavalt kõrged, et ära hoida liialt lihtsalt algatatud referendumeid, kuid mitte nii kõrged, et see muudaks rahvahääletuste käivitamise võimatuks.

Riigikogulane näeb selles lähenemises võimalust vähendada ebademokraatlikke otsuseid, kuna neid saaks referendumile saates vaidlustada. Ta rõhutab, et referendumite algatamise võimalus ei võtaks riigikogult võimu ära, vaid toetaks parlamentarismi, suunates parlamendiliikmeid läbirääkimistele ja kompromissidele. “Pika obstruktsiooni mõttekus väheneks nullilähedaseks, sest võimalus, kui apelleerida otse kodanikkonnale, teeks obstruktsiooni kasutamise ebaveenvaks ja ebavajalikuks,” kirjutab Valge.

Samuti peab Valge oluliseks muuta valimisseadust, kaotades üleriigilised nimekirjad ja kompensatsioonimandaadid ning välistades peibutuspartide kasutamise valimistel. Lisaks soovitab ta loobuda e-hääletamisest vähemalt nii kauaks, kui e-vead on parandatud. “Valimiste usaldusväärsus on ka demokraatliku korra legitiimsuse alus,” rõhutab Valge, viidates asjaolule, et Norstati küsitluse kohaselt ei usalda või pigem ei usalda e-valimisi üle 38 protsendi kodanikest.