Noor liivi keele uurija valiti põlisusuliste Taivaannaula ühingu esimeheks

Soome põlisusuliste ühing Taivaannaula pidas 29. oktoobril üldkoosolekut, kus selle uueks esimeheks valiti Patrick O’Rourke. O’Rourke on Tartu Ülikooliga seotud liivi keele uurija ja Fenno-Ugria asutuse töötaja, kes seni vastutas Taivaannaulas hõimurahvaste asjade eest.

Taivaannaula on 2007. aastal rajatud ühing Soomes, mille eesmärgiks on soome traditsioonilise kultuuri ja vaimse pärandi säilitamine ja elluviimine. Tegevus on mitmekesine, sest traditsiooniline kultuur ja vaimne pärand kui mõisted hõlmavad nii rahvausundi maailmapildi ja ajaarvamise kui ka argiste toimetuste nagu leiva küpsetamise või maja ehitamise vaimse tähenduse. Taivaannaulale on oluline terviklik suhtumine, ehk siis tähtsad on nii käsitöö kui ka käsitöös kasutatud sümboolika.

Taivaannaula on registreeritud ühing (rekisteröitynyt yhdistys), Eesti mõistes MTÜ. Taivaannaula tegevusperiood järgib traditsioonilist soome aastaringi, mille järgi on aastavahetus sügisel, hingedeajal. Nii toimub Taivaannaula tegevusperiood kooljakuu ehk novembri algusest porikuu ehk oktoobri lõpuni.

Uus juhatus valiti 29. porikuu päeval Tamperes peetud sügiskoosolekul. Uueks esimeheks valiti Patrick O’Rourke, kes on 2023. aasta kevadest alates töötanud Fenno-Ugrias.

O’Rourke on üks Taivaannaula algsetest rajajatest ja olnud ühingus tegev kogu aeg. Ta on olnud nii kirjutaja kui laekuri rollides. Aastal 2013 algatas ta koos teiste liikmetega Hiisi-projekti, mille eesmärgiks oli kaardistada tänapäeva Soome looduslike pühapaikade olukord. Inspiratsiooniks on olnud sihtasutuse Hiite Maja kauaaegne töö Eesti looduslike pühapaikade heaks. Soomes on olnud üldine arusaam, et looduslikke pühapaikasid ei ole enam säilinud, mis takistab teadaolevate paikade kaitsmist. Hiisi-projekti tulemusena anti 2022. aastal välja avalik kaardirakendus.

Viimase kümne aasta jooksul on O’Rourke olnud Taivaanaulas peamine hõimurahvaste asjade eest vastutav isik. Alates 2013. aastast on Taivaannaula teinud tihedalt koostööd ka oma Eesti sõsarorganisatsiooniga Maavalla Koda. Taivaannaula ja Maavalla Koda on korraldanud ühiseid suvelaagreid ja talguid. Viimaste kahe soome-ugri maailmakongressi ajal Lahtis 2016 ning Tartus 2021 korraldasid Taivaannaula ja Maavalla Koda uurali ühispalvuseid. Taivaannaula on teinud hõimutööd ka koos Hiite Majaga rahvusvahelise Hiite kuvavõistluse raames.