Euroopa rohelised hääletasid MTÜde läbipaisvuse vastu

Brüsselis toimunud hääletusel Euroopa Parlamendis toetas enamus ettepanekut, millega nõuti mittetulundusühingute rahastamise suuremat läbipaistvust. Vaatamata Roheliste ja Vasakpoolsete fraktsioonide vastuseisule, kes keeldusid toetamast seda muudatust, võeti ettepanek vastu.

Seni ei olnud mittetulundusorganisatsioonidel kohustust avalikustada oma rahastamise allikaid, erinevalt ettevõtetest. Markus Pieperi, Euroopa Rahvapartei fraktsiooni liikme esitatud ettepanek soovis muuta seda praktikat, tuues esile paljude organisatsioonide rahastamise läbipaistvuse puudujääke.

Rohelised ja Vasakpoolsed keeldusid toetamast ettepanekut, juhtides tähelepanu võimalikule poliitilisele kuritarvitamisele. Nad väitsid, et ettepanekut võidakse kasutada ettekäändena kodanikuühiskonna organisatsioonide tegevusvabaduse piiramiseks.

Euroopa Komisjon jagab muret liiga üksikasjaliku rahastamise avaldamise üle, kartes liigset keskendumist ja kriitikat teatud organisatsioonide rahastamisele.

Kuigi roheliste vastuseis oli tugev, õnnestus Markus Pieperil oma ettepanekud läbi suruda. Peale hääletust tõi ta esile, et uute reeglitega peaks vähenema võimalus selliste asjaolude kordumiseks, nagu oli näha 2022. aasta Katari korruptsiooniskandaalis.

Lisaks suuremale läbipaistvusele tuleb nüüd mittetulundusühingutel, kes saavad põhitoetusi, aru anda, kuhu raha jagatakse. See täiendav kohustus eeldab, et organisatsioonid, kes rikuvad seadusi, jäävad rahast ilma.

Roheliste vastuseisu selgitas Markus Pieper: “Kui mõned rohelised mittetulundusorganisatsioonid, mida rahastatakse maksumaksjate rahaga, peaksid oma rahastamise tegema läbipaistvaks, valguks mõnel neist pühapaiste maha.””