Läti rahvas tähistas leegionäride mälestuspäeva

Laupäeval, 16. märtsil tähistati Lätis tavapäraselt leegionäride päeva. Riias ja Lestenes toimusid sel puhul mälestusüritused, kus austati Teises maailmasõjas Läti Leegioni koosseisus võidelnud sõjamehi. Sel päeval pöördus ka Läti Rahvusliku Liidu juht Raivis Dzintars sotsiaalmeedias lätlaste poole, kutsudes tähistama vapruse ja pühendumuse päeva.

Neljapäeval postitas Läti rahvusliku erakonna NA esimees Raivis Dzintars sotsiaalmeediasse video, kus külastas ja õnnitles 100-aastast leegionäri Edgars Vēversit. Dzintars tõi välja, et see mees olnud tunnistajaks nii Läti iseseisvusajale kui ka hilisematele okupatsioonidele. Ta on olnud lahinguväljal leegionärina, ellu jäänud raskes vangipõlves Siberis, naasnud kodumaale ning näinud iseseisvuse taastamist.

Riias osalesid mälestusüritusel esirinnas Läti rahvuslaste juht Raivis Dzintars, rahvusliku erakonna poliitikud Jānis Iesalnieks ja Jānis Dombrava. Nende kohalolek näitab selgelt, kui oluline on leegionäride päeva tähistamine Läti ühiskonnas ning kui suur austus ja tunnustus kuulub vabadusvõitlejatele nende vapruse ja pühendumuse eest. Lestenes toimunud mälestusüritusel olid esireas mitmed tänaseni elavad leegionärid.

NA poliitik ja endine Läti parlamendi esimees Ināra Mūrniece avaldas sotsiaalmeedias sügavat austust ja tänu leegionäride mälestusele. Mūrniece rõhutas, et kuigi leegionäride lugu võib olla valus ja keeruline, on see ometi oluline osa Läti ajaloost, mis jääb alatiseks inimeste mällu ja südamesse. Ta tõi esile leegionäride julguse ja pühendumuse, püüdes leida oma kodumaale ja endile kohta keerulises ajaloo keerises. Leegionärid seisid silmitsi raske valikuga, kuid nad ei kõhelnud võitlemast oma maa, rahva ja perekonna ning kõige inimliku eest. Osa neist astus leegioni vabatahtlikena, teised aga leidsid end olukorrast, kus polnud muud võimalust.

Leegionäride päeva marsil Riias oli märgata ka Eesti lippe, just nagu varasematel aastatel. Eesti Leegioni Sõprade Klubi liikmed ja teised eestlased olid tulnud austama ja mälestama Läti leegionäride panust oma rahva vabaduse altarile. Eesti lipu kohalolu näitab solidaarsust Läti leegionäride mälestuse hoidmisel ning seob Eesti ja Läti rahvast ühise vabadusvõitluse pärandi kaudu.

Samas mattus marsil osalenute laul kohati Vabadussamba juures ja Riia vanalinna kohal madalal tiirutanud kopteri mürasse. Politsei oli lubanud suurejooneliste korrakaitsemeetmete abil ära hoida võimalikke provokatsioone. Sealjuures ei olnud tänavu üles seatud varasemast tuttavaid piirdeaedu, mis näitab nii sündmusel osalejate kui ka riigivõimu vastutustundlikku käitumist.

Läti politsei teatas, et samal päeval toimetati Riia kesklinnast jaoskonda üks isik, keda iseloomustati kui kremlimeelset aktivisti. Lisaks sellele koostati seitse protokolli nende inimeste suhtes, kes üritasid keelust hoolimata lennutada droone. Nende hulgas oli ka üks Saksamaa kodanik. Poliitilise aktiivsuse kõrval jälgis politsei hoolikalt ka sündmuse turvalisust ning püüdis vältida võimalikke konflikte või intsidente, tagades seeläbi ürituse sujuva kulgemise.