Eesti Folkloorinõukogu ootab kandidaate, et tunnustada pärimuskultuuri edendajaid

Eesti Folkloorinõukogu kutsub üles esitama kandidaate tunnustamaks isikuid ja kooslusi, kes on pühendunult ja teadlikult edendanud pärimuskultuuri ning aidanud seda nähtavaks muuta. Kandidaate oodatakse 2. maiks, et jagada välja viis auhinda.

Üks neist auhindadest on Teotugi, mille eesmärk on tunnustada neid, kelle tegevus on aidanud pärimuskultuuri elu loomuliku osana mõtestada ja väärtustada ning innustanud teisi sellega tegelema. Eesti Folkloorinõukogu auhind Teotugi on märk toetusest ja tunnustus juba tehtud töö eest. Varasemad auhinna saajad on olnud Lauri Õunapuu, Tuule Kann, Margus Põldsepp, Piret Päär, Tarmo Noormaa, Mare Mätas ja Kreete Viira. Teotoe auhinnafond on 1200 eurot.

Lisaks Teotoele soovib Eesti Folkloorinõukogu tõsta esile aasta tegijaid, kes on silma paistnud oma panusega pärimuskultuuri edendamisel. Aasta tegijaid oodatakse esitama mitmes kategoorias, nagu aasta folkloorirühm, aasta juhendaja, aasta korraldaja ja aasta tegu. Iga kategooria võitjale on auhinnafondiks 600 eurot.

Kandidaatide esitamiseks tuleb saata aadressile info@folkloorinoukogu.ee vabas vormis kirjalikud esildised, mis sisaldavad ülevaadet kandidaadi senisest tegevusest ja põhjendust auhinna omistamiseks. Kandidaatide hulgast teeb valiku Eesti Folkloorinõukogu juhatus. Auhinnasaajad ja aasta tiitlid kuulutatakse välja Tallinna Vanalinna Päevade rahvakultuurialal Tallinnas Tornide väljakul laupäeval, 8. juunil kell 17. Auhindade väljaandmist toetab Eesti Kultuurkapital.