Ajalooväärtusega Tabivere jaamahoonet ähvardab lammutamine

Tartu lähedal Tabiveres seisab 1877. aastal ehitatud jaamahoone, kus on viimati rongipileteid müüdud 1998. aastal. Eesti Raudtee kaalub sellest vabanemist, kuid ajaloolise väärtuse tõttu ei soovi seda lihtsalt lammutada.

Tabivere jaamahoone, ehitatud eriprojekti järgi kroonuhistoritsistlikus stiilis, on arhitektuuri mõttes ainulaadne. Paraku on hoone tugevalt lagunenud, vahelagi sisse varisenud ja põrandad mädanenud, teatas Eesti Raudtee kinnisvara haldusjuht Margus Tint Tartu Postimehele. Kuidas edasi minna, on veel otsustamisel, kuid muinsuskaitseametiga arutatakse võimalikke lahendusi.

Maja seisukorra põhjal on üks võimalus palkidest jaamahoone osadeks lahti võtta ja seejärel kuskil mujal uuesti kokku panna. Kuid selleks on vaja raha, mida muinsuskaitseamet hetkel otsib. Tähtaeg on septembris ja kui lahendust pole leitud, kaalub Eesti Raudtee hoone lammutamist.

Riho Vjatkin, Eesti Raudtee ehitusteenistuse juht, selgitas, et ooteplatvormi laiendamisega nihkub raudtee maja poole. Laguneva hoone räästas võib ohustada liikuvat rongi, seetõttu peetakse oluliseks maja turvalisuse tagamist.

Muinsuskaitseamet on teinud päringu Eesti Vabaõhumuuseumisse, et uurida võimalust Tabivere jaamahoone muuseumieksponaadina säilitamiseks. Kuigi hoone on kultuurimälestiste registris, ei kuulu see kaitse alla, kuid muinsuskaitseamet soovib leida võimalusi selle ajaloolise hoone säilitamiseks.

Eesti Raudtee on aastate jooksul loobunud mitmetest vanadest jaamahoonetest, kuid Tabivere jaamahoone eripärase arhitektuurilise väärtuse tõttu soovitakse leida sellele sobiv lahendus. Muinsuskaitseamet kutsub missioonitundega toetajaid, kes sooviksid finantsiliselt panustada Tabivere jaamahoone säilitamisse. Samuti kaalutakse võimalust, et hoone võidakse kolida ja taastada muus kohas, säilitades selle ajaloolise väärtuse ja erilise arhitektuuri.