37% Reformierakonna toetajaid usub Kaja Kallast

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi poolt tellitud värskest küsitlusest selgub, et 66% ehk kahe kolmandiku vastajate arvates peaks peaminister Kaja Kallas tagasi astuma. Küsitluse viis läbi Norstat Eesti AS.

Eelmise nädala kolmapäeval ilmusid meedias uudised sellest, et peaministri abikaasa logistikaettevõte on jätkanud vedusid Venemaale ka pärast 24. veebruari 2022 sissetungi Ukrainasse.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut tellis küsitluse, milline on Eesti valijate seisukoht hetkel Kaja Kallase peaministrina jätkamise osas. Vastajatele esitati järgmine küsimus: „Kas Teie arvates peaks Kaja Kallas peaministriametist tagasi astuma?“ 29% vastas „Ei“ või „pigem ei“, 66% vastas „pigem jah“ või „jah“ ning 5% ütles „Ei oska öelda“.

Erakondliku eelistuse järgi peab Kaja Kallase tagasiastumist vajalikuks 99,5% EKRE toetajatest, 93% Keskerakonna toetajatest, 85% Isamaa toetajatest ning 55% sotsiaaldemokraatide toetajatest. Eesti 200 toetajatest arvab 48%, et peaminister peaks tagasi astuma ning 47%, et ei peaks. Reformierakonna toetajatest aga arvab ainult 14%, et ta peaks tagasi astuma ning 82%, et ta peaks ametis jätkama.

Lisaks paluti vastajatel anda hinnang veel kolmele peaministri abikaasa Vene-äri skandaaliga seotud küsimusele. 80% vastajatest arvab, et praegusel hetkel ei ole Eesti ettevõtetel moraalne Venemaal tegutseda. 67% vastajatest usub, et Kaja Kallas oli teadlik oma abikaasa Venemaaga seotud äritegevusest. 69% vastajatest arvab, et peaminister peaks avalikustama, milleks ta andis oma abikaasa ettevõttele laenu.  

Viimases kahes küsimuses eristuvad teistest Reformierakonna toetajad, kellest 37% usub Kaja Kallase selgitust, et ta polnud teadlik oma abikaasa Venemaaga seotud äritegevusest, 25% ei usu ning 38% vastas “Ei oska öelda”. Reformierakonna toetajatest 49% arvates ei peaks peaminister avalikustama, milleks ta andis oma abikaasa ettevõttele laenu ning 37% arvates peaks ta selle avalikustama.