Kaitsepolitsei leidis Tartu Ülikooli professorite hulgast Vene luureagendi

Tartu Ülikool lõpetas Venemaa kodanikust rahvusvahelise poliitilise teooria professori Vjatšeslav Morozoviga töösuhte, kuna kaitsepolitsei teatas, et on avastanud Morozovi osalemise Eesti Vabariigi vastases luuretegevuses.

Tartu Ülikooli tuntud poliitikauuringute instituut seisab silmitsi paljastusega, kuna selgus, et professor Vjatšeslav Morozov on sattunud Eesti julgeolekuorganite tähelepanu alla. Kaitsepolitseiamet on algatanud uurimise ja esitanud Morozovile süüdistuse Eesti Vabariigi vastases luuretegevuses ning selle toetamises.

Johan Skytte poliitikauuringute instituudi juhataja Kristiina Tõnnisson teatas instituudi vilistlastele, et Morozovi töösuhe on lõppenud pärast seda, kui kaitsepolitsei algatas uurimise ja esitas talle ränga süüdistuse. Tõnnisson väljendas hämmeldust ja pettumust, kinnitades, et Morozovi varasemad tööd ei ole tekitanud põhjuseid muretsemiseks, kuid uued teadmised sunnivad instituuti tema senist tegevust kriitiliselt üle vaatama.

Venemaa kodanik Morozov alustas tööd Tartu Ülikoolis 2010. aastal ja tema karjäär on hõlmanud mitmeid olulisi rolle rahvusvaheliste suhete ja poliitilise teooria valdkonnas. Morozov valiti Euroopa Liidu ja Venemaa professoriks ning oli viimastel aastatel rahvusvaheliste suhete professor.

Kaitsepolitseiameti peadirektor Margo Palloson rõhutas, et Venemaa huvi Eesti vastu on endiselt kõrge ja Morozovi juhtum on vaid üks paljudest Venemaa katsetest tungida Eesti elu erinevatesse valdkondadesse, sealhulgas teadussektorisse.

Morozov pidas süüdistuse kohaselt korduvaid kohtumisi Vene eriteenistustega Venemaal, kus ta käis teatava regulaarsusega. Kaitsepolitsei kinnitas, et Morozovi luuretegevus on kestnud aastaid ja hõlmanud mitmeid valdkondi. Kohus võttis Morozovi vahi alla kuni kaheks kuuks, et tagada tema osalemine kriminaalmenetluses ja vältida võimalikku kuritegevuse jätkumist.

Tartu Ülikooli veebilehed on piiranud juurdepääsu Morozovi puudutavale teabele. Kaitsepolitsei ega prokuratuur ei ole veel avaldanud täpseid üksikasju selle kohta, millisele teabele Morozov ligipääs oli ja mida ta Vene eriteenistustele edastas. Samuti pole teada, kas Morozovi poolt edastatud teabe hulgas olid ka Eesti kodanike isikuandmed.