Eesti–Vene piiril kasvab ebaseaduslike piiriületuste arv

Viimase nädala jooksul on Vene piirivalve Petseri lähistel kinni pidanud 23 Lõuna-Aasia päritolu isikut, kes üritasid ebaseaduslikult Eestisse siseneda. Kokku on viimase seitsme päeva jooksul Eesti-Vene kontrolljoonel tabatud 50 ebaseaduslikku piiriületajat, teiste seas Moldova kodanikke.

Narva piiripunkti juhi Marek Liiva sõnul on Narva piiripunktis märgatavalt suurenenud sisenemiskeeldude arv, eriti seoses Moldova kodanikega, kes soovivad vaid templit passi ja seejärel naasta Venemaale. Sisenemiskeeldude vormistamine on saanud igapäevaseks tegevuseks piirivalvuritele.

Moldova kodanike selgituste kohaselt kasutatakse Narva piiripunkti kui kohta, kus koguda templeid passidesse enne naasmist Venemaale. Sisenemiskeelud on ühekordsed, kuid sama isik võib uuesti piiripunkti ilmuda kolme kuu möödudes.

Ebaseaduslike piiriületuste sagenemine on muret tekitanud nii Eesti kui naaberriikide piiripunktidele, eriti pärast Soome otsust sulgeda piir Venemaaga. Kas Eesti suudab ikka kaitsta oma idapoolset piiri 2024. aastal?

Vene piirivalve tabas sel neljapäeval Petseri lähistel 23 Lõuna-Aasia päritolu inimest, kes üritasid ebaseaduslikult Eestisse pääseda. See on viimase nädala jooksul juba teine intsident, kus Vene ja Eesti piirivalve on kinni pidanud inimesi, kes üritavad ületada piiri Petseri rajoonis. Kokku on nüüdseks seitsme päeva jooksul Eesti-Vene kontrolljoonel tabatud 50 ebaseaduslikku piiriületajat.

Narva piiripunkti suundub üha rohkem inimesi, kelle eesmärgiks on vaid saada sisenemiskeeld ja naasta seejärel Venemaale. Narva piirivalve saadab iga päev piirilt tagasi kümneid kolmandate riikide kodanikke. Enamasti on need Moldova elanikud, kes tegelikult ei soovi Euroopa Liitu siseneda.

Sisenemiskeelu põhjuseks on tavaliselt korrektsete dokumentide puudumine või see, et inimene ei suuda selgitada, milline on tema plaan Euroopa Liidus. Viimastel kuudel on Narva piiripunktis aga märgatavalt suurenenud sisenemiskeeldude arv, eriti Moldova kodanike puhul, kes soovivad vaid templit passi ja naasta Venemaale.

Vene piirivalve teatas neljapäeva õhtul, et kinnipidamisele läks kaks välismaalaste gruppi, kokku 23 inimest, kes plaanisid ebaseaduslikult ületada Vene-Eesti piiri. Kõik nad olid pärit Lõuna-Aasiast. Kuuel kinnipeetul puudusid Venemaalt lahkumist lubavad dokumendid, mistõttu alustati nende suhtes kriminaalmenetlust. Ülejäänutele määrati trahv ning neid ootab väljasaatmine Venemaalt.

Politsei- ja piirivalveamet on vastuseks tõstnud patrullide arvu ja suunanud kontrolljoonele täiendavat mobiilset seiretehnikat. Samuti on nad tihendanud koostööd kohalike elanikega, et tagada piiriala julgeolek.