Võrokesed kogunevad 21. aprillil käräjatele: võro veri ei värise!

21. aprillil kell 12–16 kogunevad Võru Kandles Võrokeste Kongressi käräjatele nii vanad kui ka noored võrokeste hõimuliikmed, et arutada möödunud aasta saavutusi ja tulevikuplaane. See on võimalus võrokestele heita pilk minevikku, analüüsida olnut ning mõelda edasisele tegevuskavale.

Võrokesed kuulutasid end esmakordselt põlisrahvaks 2023. aastal toimunud kongressil, võttes vastu olulised eelnõud võru keele omaette keeleks kuulutamise ning Võrumaa looduskeskkonna kaitsmise kohta. Lisaks seati neljaks aastaks ametisse vanematekogu ning selle juhiks valiti Kauksi Ülle. Nüüdseks on möödunud aasta ning on aeg vaadata, kuidas on ellu viidud kongressi otsused ja millised on olnud arengud kultuuri, hariduse ning keskkonna vallas.

Käräjatel antakse ülevaade kongressi otsuste elluviimisest ja saavutustest. Kuulajad saavad teada, milliseid samme on astutud Nursipalu küsimuses ning millised on peamised väljakutsed võru keele, Vana-Võromaa kultuuri ja hariduse valdkonnas. Samuti keskendutakse põletavatele teemadele, mis kogukonda liigutavad ning arutletakse nende üle avatud foorumil.

Kogunemine algab tervituskohviga ning ametliku osaga alustatakse kell 12. Esinevad kogenud spetsialistid, kes tutvustavad olulisi valdkondi nagu keel, haridus, meedia ning põlisrahva staatus. Lisaks heidetakse pilk keskkonnaküsimustele, eriti Nursipalu arengutele, ning tutvustatakse ühiseid sihte Võrumaa Arenduskeskusega.

Pärast lühikest kohvipausi algab aruteluring, mida juhib Inga Raitar. Arutelu käigus süvenetakse teemade detailidesse, tuuakse välja erinevaid seisukohti ning otsitakse ühisosa erinevate vaadete vahel. See on võimalus kogukonnaliikmetel kaasa rääkida ning anda oma panus vanematekogu järgmise aasta tegevuskavasse ja eesmärkidesse.

Pärast arutelusid ja ettekandeid tähistatakse kongressi aastapäeva kontserdiga, kus astuvad üles võru lauljad Mari Kalkun, Jan Rahman ja Aapo Ilves. See on hetk, kus võrokeste ühtsustunne saab kõlama ja tuntakse uhkust oma pärimuse üle.

Kava

 • 11.30–12.00 Kogunemine, kirjapanemine, tervituskohv.
 • 12.00–12.15 Algus ja tervitussõnad
 • Ülevaade Võrokõisi Kongressi Vanõmbidõ Kogo esimese aasta tööst
 • 12.15–12.30 Keel, haridus, meedia – Rainer Kuuba, Hipp Saar
 • 12.30–12.45 Põlisrahva staatus – Sulev Iva
 • 12.45–13.00 Keskkond: Nursipalu arengud – Maarika Niidumaa
 • 13.00–13.15 Ühised sihid Võrumaa Arenduskeskusega – Tiit Toots
 • 13.15–14.00 Sõnavõtud Vana-Võromaaga seotud teemadel – kuni 5-minutiliseks sõnavõtuks tuleb end ette registreerida
 • 14.00–14.20 Kohvipaus
 • 14.20–15.00 Aruteluring – modereerib Inga Raitar
 • 15.00–15.05 Käräjide lõpetus
 • 15.05–16.00 Kontsert: Mari Kalkun, Jan Rahman, Aapo Ilves