Toila kogukond pöördub eestikeelse gümnaasiumi säilitamiseks kohtusse

Kolmapäeval kogunes Toila vallavolikogu olulise otsuse langetamiseks, mis puudutas Toila gümnaasiumi tulevikku. Vaatamata kogukonna vastuseisule langetas Toila valla koalitsioon enamushääletusega otsuse sulgeda gümnaasium ja alles jätta vaid põhikool.

Toila Gümnaasiumi sulgemise poolt hääletasid Lea Rand, Anneki Teelahk, Kaisa Pukk, Kalev Naur, Toivo Loide, Veiko Simm, Germo Saar ja Ruth Kerov. Otsustati sulgeda gümnaasium mitte 2025. aasta sügisest, vaid aasta hiljem, 2026. aasta sügisest, võimaldades praegustel gümnasistidel lõpetada oma haridustee ilma kooli vahetamata.

Pärast otsuse langetamist on kogukond avaldanud nördimust ja kurbust nii sotsiaalmeedias kui muudes teabekanalites. Paljud kohalikud inimesed ootavad nüüd järgmisi kohalike omavalitsuste valimisi, lootes uutele poliitikutele, kes seisaksid eestluse ja kogukonna huvide eest.

Toila vallavolikogu otsus, et senine gümnaasium muutub põhikooliks, läks läbi napi häälteenamusega: üheksa poolt ja seitse vastu. Kooli kaitsjad kavatsevad kohtusse pöörduda, leides, et volikogu otsus ei arvesta kogukonna huve.

Piret Toovis MTÜst Toila Gümnaasiumi Heaks väljendas pettumust: “Kõik eestlased, kes Toila vallavolikogus on, panid kinni viimase eesti gümnaasiumi, eestikeelse keelekeskkonnaga gümnaasiumi Ida-Virumaal. Kogukond on meil katki Toila vallas ja ma ei näe, et kogukond saaks teha edasi tööd selle vallavalitsusega. Kaebame otsuse edasi.”

Vallavolikogus opositsiooni kuuluv Roland Tarum rõhutas, et volikogu eelistas raha kogukonna huvidele, saades riigilt kuus miljonit eurot kaasaegse põhikooli ehitamiseks. Toila gümnaasiumis õpib hetkel 57 õpilast ning lähimad riigigümnaasiumid asuvad Jõhvis, Kohtla-Järvel ja Sillamäel.