Venelaste hõivatud Marijinka linn on täielikult purustatud

Ukraina ja Venemaa vaheline sõda on jätkunud talveperioodil, tuues kaasa mitmeid sündmusi nii õhusõja kui ka maaväeoperatsioonide osas. Nii õhusõjas kui ka maaoperatsioonides on mõlemad pooled kohanenud kiirete muutustega, kasutades erinevaid strateegiaid ja taktikaid.

Venemaa on jätkanud Põhja-Koreas valmistatud Hwasong-11G või KN-23 balistiliste rakettide kasutamist. Nende raketirünnakute sihtmärkideks on olnud peamiselt Harkivi ja Zaporižžja piirkonnad, kus puudub USA päritolu PAC-2/3 õhutõrje. KN-23-l on umbes 900 km ulatus, kuid selle täpsus ei ole võrreldav USA MGM-140 ATACM-raketiga.

Viimastele rünnakutele vastusena on Prantsusmaa tarnimas Ukrainale veel 85 SCALP-EG raketti, mis suurendab Ukraina võimet vastata õhurünnakutele. Venemaa on samuti jätkanud õhurünnakutega, kasutades Iraani päritolu Shaheed-tüüpi rakette. Ukraina on teatanud mitmest neist rünnakutest edukalt tõrjunud. Õhuülemvõimu nimel peetav võitlus on jätkuvalt aktuaalne.

Rindel toimunud maaoperatsioonides on mõlemad pooled püüdnud saavutada edusamme, kuid tulemused on olnud minimaalsed. Venemaa on püüdnud ära kasutada külmi ilmastikutingimusi ja oma väidetavat ülekaalu talvises sõjapidamises, kuid Ukraina on suutnud rinnet hoida, tuginedes suurtükiväe tulejõule ja vasturünnakutele.

Donetski ja Luhanski rindel on toimunud mitmeid rünnakuid mõlemalt poolt, kuid edasiminekust kumbki pool ei teata.

Mariupoli operatiivsuunal on Venemaa suutnud edukalt kinnitada kontrolli Marijinka üle, kuigi see linn on täielikult purustatud. Ukraina on teinud mitmeid kohalikke vasturünnakuid, kuid edusammud on olnud piiratud.

Dnepri suunal hoiavad Ukraina merejalaväe üksused endiselt sillapead jõe idakaldal. Ukraina on teatanud edukast vastupanust, kuid Venemaa jätkab omapoolseid rünnakuid. Merejalaväelased on väitnud, et nad on suutnud edukalt tõrjuda mitmeid Venemaa vasturünnakuid Oleški ja Krõnkõ piirkondades. Venemaa on sillapea pärast peetud lahingus kandnud olulisi kaotusi.

Zaporižžja oblasti lõunaosas on Ukraina suutnud edukalt tagasi lüüa mitmeid Vene rünnakuid. Ukraina 82. õhudessantbrigaad on teatanud edukast vasturünnakust, mille käigus vallutati tagasi osa venelastele kaotatud territooriumist.

Kokkuvõtvalt jätkub Ukraina ja Venemaa vaheline konflikt sarnaselt eelmiste kuudega. Mõlemad pooled on kohanenud talvise sõjapidamise tingimustega ja kuigi on toimunud intensiivne sõjaline tegevus, puudub üldine edasiminek. Ukraina on suutnud vastu seista Venemaa rünnakutele ja teinud edukaid vasturünnakuid, kuid sõda jätkub endiselt veniva ja kurnavana.