Vene reservid on Robotõne ruumis verest tühjaks jooksmas

Viimaste nädalate jooksul on Robotõne ruumis kokkuvarisevat rinnet kindlustama saadetud Vene õhudessantväelased kandnud ränki kaotusi ja jõudude vahekord seal paistab taas kalduvat Ukraina kasuks. Lisaks on Ukraina väed teinud edusamme Bahmuti piirkonnas, sundides Venemaa vägesid taanduma ning hävitades nende jälgimis- ja juhtimisseadmeid. Sellises tempos pole välistatud, et Vene vägedel lõppeb jaks rindejoonel vastu pidada tükk maad enne kui ukrainlastel.

Svatove ja Severodonetski suunal ei ole Vene armee suur väegrupeering käivitanud märkimisväärseid rünnakuid. Sõjategevus piirkonnas jätkub vaiksemalt ning Ukraina kaitsepositsioonid püsivad stabiilsena.

Bahmutist lõuna pool jätkavad Vene väed vasturünnakutega, kuid ei suuda kaotatud positsioone tagasi võita. Ukraina allikate teatel on Venemaa seal rindele toonud Wagneri üksused, kuid nende jõupingutused pole andnud soovitud tulemusi. Ukraina sõjavägi teatas mitmete Venemaa komplekside, sealhulgas Kredo-M1, Murom-M ja Ironia hävitamisest, mis võimaldasid Venemaa jõududel jälgida Ukraina sõdurite liikumist ja juhtida nende vastu tuld.

Adviivka juures on Venemaa armee toonud lisavägesid Opõtne lähedusse, kus Ukraina viis läbi eduka pealetungi ja jõudis asula põhjaossa. Venemaa täiendused koosnevad nn rahvavabariikide võitlejatest, kes tunnevad piirkonda hästi. Venelased üritasid Ukraina armee positsioonidest läänest mööda minna, kuid nad avastati droonide poolt ja sunniti taganema. Ukraina väed on teinud väikesi, kuid olulisi edusamme Avdiivkast ida pool, kus nad on suutnud Venemaa väed eemale tõrjuda nii raudteest kui ka selle taga asuva metsavööndist. Ida pool asuvad lagedad alad, kus pole looduslikke varjepaiku ja kus venelastel on väga keeruline kindlustuda. Ainult lõuna pool Kurdjumovka juures on venelaste käes veel mõned olulised kõrgendikud.

Donetski ümbruses jätkuvad positsioonilahingud tavapärastes piirkondades. Venemaa on aktiivsem pool ja teostab väiksemaid jalaväerühmade rünnakuid, millest ükski pole edu saavutanud.

Lõunarindel jätkuvad intensiivsed lahingud Tokmaki suunal. Ukraina kasutab üha enam suurtükke, et tulistada Verbove ja Novoprokopivka asulaid. Samuti liiguvad üha uued Ukraina väed sellesse suunda. Venemaa on koondanud sinna märkimisväärseid reserve, sealhulgas õhudessantvägesid, mis paiknevad kindlustatud positsioonidel. Kuigi Vene vasturünnakud on muutunud harvemaks, on ala endiselt tugevalt vaenlase kontrolli all.

Et mõista seal toimuvat, tuleb meenutada augusti lõpul toimunud üliraskeid lahinguid, kus löödi puruks Vene 58. ühendarmee. Vene väejuhatus reageeris strateegilise reservi – nelja õhudessantvägede diviisi lahingusse toomisega. Sealjuures ei paigutatud õhudessantväelasi mitte kaitseliinidele, vaid kästi neil koheselt minna vasturünnakule. Selle käigus aga kandis Venemaa taas ränki kaotusi, sealhulgas purustati suurem osa 810. merejalaväebrigaadist ja kolm õhudessantvägede polku. Ukrainlased surusid Vene üksused tagasi nende algsele positsioonile. Nüüdseks on Vene vasturünnakud seal jäänud harvemaks.

22. septembril viis Ukraina Krimmis Sevastoopolis läbi eduka raketirünnaku, mis andis tugeva löögi Venemaa lõunarinde juhtkonnale. Surma sai ligi sada Vene sõjaväelast, nende seas 58. ühendarmee ülem ja Musta mere laevastiku juhataja.

Ukraina väed on nüüdseks taas sisenenud Novoprokopivka asulasse, samuti on nad naasnud Verbove asulasse ning asuvad 100 meetri raadiuses strateegiliselt olulise kõrgendiku 169 tipust. Novoprokopivkas on Ukraina sõdurid tunginud asula kirdeossa, mis asub ülejäänud territooriumist kõrgemal mägismaal. Kuigi Ukraina pool on samuti kandnud raskeid kaotusi, on nende moraal kõrge.

Hersoni piirkonnas pommitab Venemaa lennukitelt aktiivselt tööstushooneid Dnepri läänekaldal. Selle eesmärk on ilmselt vältida Ukraina dessanti üle Dnepri jõe, takistades rasketehnika koondamist rindejoone lähedale. Hersoni sõjaväelise administratsiooni juht Roman Mrotško on kutsunud elanikke varjuma, kuna linnas on toimunud plahvatusi.