Vandalismilaines on kannatada saanud Eesti sõjameeste mälestusmärgid Sinimägedel ja Mustlas

Eesti vabadusvõitluse mälestusmärkide juures ei käi üksnes eesti rahvuslased austuses ja harduses, vaid ka vaenulikud tegelased. Ida-Virumaal Sinimägedel ja Viljandimaal Mustlas toimusid ööl vastu kolmapäeva vandalismiaktid. Sinimägede mälestusmärgi ja Mustlas Alfons Rebasele pühendatud mälestustahvli rikkumise taga olevad kurjategijad jäid tabamata, kuid kohalikud pealtnägijad on politseile andnud väärtuslikku infot uurimiseks.

Sinimägede mälestusmärgi vandalism on osa suuremast mustrist, kuna lähiajal on registreeritud mitmeid rüvetamisjuhtumeid. 2023. aasta mais lükati Grenaderimäel ümber kolm mälestuskivi ja jaanuaris mäkerdati need värviga kokku. Kolmapäeva hommikul sai politsei teate, et mälestuskividele pritsiti värviga haakriste ja neile tõmmati X-märk punase värviga.

Mustlas asuvat Alfons Rebase mälestustahvlit rüvetati samal päeval, kusjuures sellele tõmmati punase ja musta värviga rist. Mälestustahvel, mille kujundas kohalik kiviraidur Kalev Pehme, paigaldati 2018. aastal. Pehme sõnul jälgisid kaks pealtnägijat, kuidas kaks naisterahvast mustast autost tulid ja mälestustahvlile risti tõmbasid. Pehme suutis tahvli pärast vandalismi kiirelt puhastada, tuues esile mälestuskivi ilusa kujunduse.

Eesti Sõjameeste Sakala Ühingu koordinaator Jaanika Kressa ütles ajalehele Sakala, et tema hinnangul on Sinimägede ja Mustla vandalismiaktid omavahel seotud ning neil on sügavam tagamõte. Kressa rõhutas, et need rünnakud on teadlik katse varjutada Sinimägedes võidelnud meeste mälestust. Tema sõnul on see osa suuremast püüdest heita varju 80 aastat tagasi aset leidnud olulistele lahingutele.

Kressa tõi välja, et samasugused vandalismiaktid toimusid Sinimägedes ka eelmisel aastal ja 2007. aastal. Kuigi kohapeal on valvekaamera, ei ole süüdlasteni veel jõutud.

Politsei uurib juhtumeid, ja kaamerapildid peaksid andma olulist teavet, et tuvastada kurjategijad ning tuua nad vastutusele nende tegevuse eest. Lisaks on ühiskondlik tähelepanu suunatud nendele vandalismiaktidele, kutsudes üles austama Eesti ajalugu ja mälestama neid, kes seisid vastu totalitaarsetele režiimidele.