Vald määras Metskülas õppivatele lastele tagaselja uue kooli

Lääneranna vallavalitsus langetas neljapäeval otsuse suunata 17 Metsküla kooli last Lihula gümnaasiumi nimekirja. Vallavanem Ingvar Saare sõnul oli otsus vältimatu, kuid lapsevanemad leiavad, et vald suhtleb kohalike elanikega jõupositsioonilt.

Metsküla kooliga seotud kohtulahing jätkub, kuid kool on juba äriregistrist kustutatud. Haridusminister Kristina Kallas ei ole siiski tühistanud Metsküla koolile antud koolitusluba. Tegelikult jätkub õppetöö Metsküla koolis igal koolipäeval, kuid mitte juriidilisel tasandil.

Vallavanem Ingvar Saar lausus, et oluline küsimus on koolikohustuse seaduse täitmine. Metsküla kooli lapsed ei olnud tema sõnul ametlikult ühegi üldhariduskooli nimekirjas. Vallavalitsus reageeris sellele olukorrale, määrates lastele elukohajärgseks kooliks Lihula gümnaasiumi. Lapsevanematega selles küsimuses aru ei peetud.

Katri Rannastu, üks lapsevanematest, tõi Eesti Päevalehele antud intervjuus esile ametnike jõupositsioonilt tegutsemise ja vallarahva soovide eiramise. Tema sõnul eelistab vald raisata raha kohtuvaidlustele, mitte läbirääkimistele ja avatud suhtlemisele. Rannastu rõhutas, et hetkel on käimas kohtuvaidlus, kuid nad ei soovi lapsi teise kooli suunata. Laste ja õpetajate laialiminek takistaks kooli taastamist, kui kohtus võidetakse.

Rannastu kritiseeris ka valla lähenemist, eriti uut määrust, mis võimaldab vallal ise määrata lapse elukohajärgsesse kooli, kui vanem pole esitanud soovi. Kahtlustatakse, et muudatused olid seotud haridusministeeriumi plaaniga kontrollida koolinimekirju ja määrata uus pearaha. Rannastu nõuab selgitusi haridusministeeriumilt, kas vallavalitsuse käik oli õiguspärane.

Lääneranna vallas jätkub pingeline olukord Metsküla kooli ja lapsevanemate vahel, kus jõupositsioonilt suhtlemine on muutunud tavapäraseks, kuid kohtuvaidlused ja vastasseis jätkuvad.