Ülemiste Keskus toetab püsimetsanduse edendamist Eestis

Ülemiste Keskus on seadnud oma tegevuses prioriteediks keskkonnamõju vähendamise ning selleks rakendab erinevaid meetmeid. Energiatõhususe suurendamise kõrval eristub kaubandusfirma teiste ettevõtetest aga sellega, et toetab ka püsimetsandust.

Ülemiste Keskus ja Eestimaa Looduse Fond (ELF) on juba kuus aastat teinud koostööd ning keskus on toetanud loodussõbraliku metsanduse edendamist. Keskus on investeerinud alates 2018. aastast 175 000 eurot jätkusuutliku metsamajandamise projektidesse ning ka aastatel 2024–2026 toetab seda 125 000 euroga.

Selle toetuse eest on loodud püsimetsanduse demomets ja laanetarga rada, metsaomanikele mõeldud veebileht, korraldatud suur rahvusvaheline metsakonverents, välja antud Eesti esimene püsimetsanduse teejuht ning loodud õppematerjale metsaomanikele ja koolidele. Samuti on toimunud erinevaid metsa väärtusi tutvustavaid kampaaniaid ja teisi algatusi. Ka on Ülemiste Keskuse töötajad ise käinud looduskeskkonna taastamise talgutel (pildil).

Ülemiste Keskuse juht Guido Pärnits kinnitas, et ELFi väärtused ja tegevusvaldkonnad on keskusele väga hingelähedased. “Jätkusuutlik metsamajandus ning teadlik keskkonnahoid on teemad, mille kaudu saame väärtustada ja hoida Eesti keskkonda ja loodust ehk toetada just neid tegevusi, mis on väga tugevalt ka Ülemiste keskuse põhiväärtusteks,” lubas Pärnits.

“Koostöö abil loodavad väärtuslikud infomaterjalid, õppepäevad ja talgud aitavad kaasa metsamajandamise mõistmisele. On oluline, et Eestis pöörataks rohkem tähelepanu püsimetsandust toetavate teadmiste ja oskuste kasvule,” lausus Ülemiste keskuse juht.

Koostöö Ülemiste keskusega võimaldab ELFil seista selle eest, et metsade majandamisel eelistataks senisest enam püsimetsandust. Selleks tutvustatakse laiemalt püsimetsanduse kogemusi ja teadmisi ning metsa mitmekülgseid väärtusi. Näiteks on plaanis korraldada talguid, kampaaniaid ja praktilisi õppepäevi, uuendada püsimetsanduse teejuhti ning luua Tallinnasse metsa väärtusi tutvustav õpperada.

ELFi metsameeskond tervitab keskuse valmisolekut järjepidevalt metsakaitsesse panustada. “Ülemiste keskuse tugi, usaldus ja sisuline koostöö on meie jaoks olulise kaaluga. Kogemus on näidanud, et just järjepidev tegutsemine toob kõige paremaid tulemusi,” ütles ELFi juhatuse liige Silvia Lotman.

Ülemiste Keskuse panus jätkusuutlikule metsamajandusele eristub paljudest teistest Eesti suurettevõtetest, kes sageli kasutavad rohepöörde loosungeid, kuid ei panusta tegelikult keskkonnasõbralikesse algatustesse. Näiteks on kriitika all Alexela kogukonnaprogramm, mis lubab istutada iga tankimise pealt puu, kuid toetab selle kaudu lageraielankide teket metsatööstuse huvides, olles seega vastuolus tegeliku keskkonnasõbralikkuse põhimõtetega.