Ukraina võitlusvõime kasvab ning Vene väed kaotavad jalgealust

Viimasel nädalal on Ukraina rindejoonel olnud märgatavaid arenguid. Vene üksuste võitlusvõime on languses, kuid jätkatakse rünnakuid paljudes erinevates rindelõikudes. Samal ajal on Ukraina süvendanud vasturünnakuid ja strateegilisi pommitamiskampaaniaid, Venemaa aga jätkab jõupingutusi Ukraina energia- ja taristu hävitamiseks.

Sel nädalal ilmunud statistika kohaselt saavad Vene väeüksused rindel vaid 75% vajalikust täiendavast personalist, mis on märkimisväärne langus võrreldes varasema üle 100% täiendamise määraga. Selle muutuse põhjuseks on Ukraina 155 mm suurtükimürskude taasvarustamine alates juunist, tänu Tšehhi juhitud algatusele. Kui Moskva mobiliseerib iga kuu 30 000 sõdurit ja kaotab sama palju või rohkem lahinguväljal, siis see viib nende efektiivse lahingujõu järkjärgulise vähenemiseni.

Viimastel kuudel on Ukraina saavutanud kaotuste suhtarvuks 6:1, võrreldes talvise 4:1 suhtarvuga. See viitab, et Ukraina on liikumas võrdsest kaotuste jagamisest Venemaaga olukorda, kus Vene lahingupotentsiaal märgatavalt väheneb. Venemaa edenemine toimub aeglaselt ja kulukalt, kaotades samal ajal teisi positsioone.

Ukraina jätkab strateegilisi rünnakuid sügaval Venemaa territooriumil, sihtides tööstusobjekte ja kütusehoidlaid. Kuigi rünnakute arv on sel nädalal vähenenud, võivad õhutõrjepüüdlused mõnede sihtmärkide kaitsmiseks avada lüngad teistele. Ukraina massiliselt toodetud kaugmaadroonid muudavad Venemaa geograafilise positsiooni ebasoodsaks.

Venemaa püüab hävitada Ukraina energiataristut enne, kui uued Patriot õhutõrjesüsteemid aktiivseks muutuvad. Tänu Ukraina lõimimisele Euroopa energiasüsteemi ei pruugi rünnakute tagajärjed olla katastroofilised, kuid need koormavad siiski ressursse. Lahenduseks on parem õhutõrje kuni energiatootmisüksuste detsentraliseerimiseni.

Ukrainasse peaksid lähikuudel saabuma uued Patriot õhutõrjesüsteemid ja esimesed viiskümmend F-16 hooldustehnikut on lõpetanud koolituse Taanis. Eeldatavasti on Ukrainas peagi miniatuurne F-16 eskadrill, mis hakkab Moskva taktikat muutma. Sel aastal peaks välja treenitama nelikümmend F-16 pilooti, mis võimaldab Ukraina õhujõududele suuremat operatiivvõimet.

Venemaa Musta mere laevastik on peamiselt kaitseseisundis, kasutades Kertši väina kaitsmiseks tõkkeid. Ukraina mereväedroonid kannavad nüüd väikseid õhk-õhk rakette, muutes need ohtlikuks Venemaa helikopteritele. Krimmi piiramine muutub järk-järgult karmimaks, ATACMS löögid toimuvad peaaegu ilma takistusteta.

Ukraina on alustanud kohalikke vasturünnakuid, saavutades märkimisväärseid edusamme. President Volodõmõr Zelenskõi külastas sel nädalal Pokrovskit, andes seega mõista, et seal toimuvad rasked lahingud. Venemaa püüab Ukraina vägesid Voltša jõest läände tõrjuda, kuid Ukraina väed aeglustavad vaenlase edasitungi, sundides neid võitlema iga meetri eest.

Moskva edasitungi aeglus ja rasked kaotused viitavad sellele, et Venemaa üritab Pokrovski kaudu liikuda, kuid edu saavutamine on ebatõenäoline. Ukraina kaitsestrateegia tähendab positsioonide hoidmist ja vaenlase pidevat kurnamist.