Ukraina rinne seisab, jätkuvad kurnamislahingud

Ukraina rinnetel jätkub ränk kurnamissõda. Sellel nädalal on rinne peaaegu kõikjal paigal seisnud. Kuigi Venemaa üritab ukrainlaste elu kibedaks muuta vasturünnakutega, ei ole ka need erilist tulemust andnud.

Luhanski oblastis on toimunud olulised sündmused, kus Venemaa liugpommid on kahjustanud nelja silda Kupjanski lähedal. See on tekitanud lisaprobleeme Ukraina armee logistikale. Siiski on seni suudetud olukorraga toime tulla, kuna rasketehnikat kasutatakse praegustes lahingutes vähe ning suurtükid asuvad Oskili jõest lääne pool. Venemaa on samuti veidi aktiviseerunud Svatove ja Kreminna suundadelt, kuid olulisi muutusi rindejoones ei ole veel toimunud.

Donbassi olukord. Berhivkast Kirde suunas ei ole muutusi, ning seal on isegi märgata Venemaa armee aktiivsust. Kuid rohkem teateid on tulnud Bahmutist lõuna pool toimuva kohta. Ukraina armee on muutnud taktikat Klištšiivka suunal. Ukraina jalaväelased ei alusta sisuliselt pealetungi, vaid süstemaatiliselt tulistavad Venemaa kaitseliini suurtükkidest, miinipildujatest ja mitmikraketiheitjatest, samal ajal monitooritakse olukorda luuredroonidega.

Ukraina jalaväelased alustavad rünnakut ilma rasketehnika toetuseta, kui Venemaa sõjaväelasi ei ole kaitseliinile enam jäänud. Ukraina jalaväelased kaevavad kiiresti kaitserajatisi, mis on Venemaa poolel pälvinud imestust. See taktika muutus on seotud vajadusega säästa Ukraina sõjaväelasi, sest varasemates rünnakutes Klištšiivka suunal kandsid nad märkimisväärseid kaotusi. Venemaa sõjaväelased on samuti kaevikusse suundunud, kui Ukraina relvajõud alustavad rünnakut ilma rasketehnikata.

Andrijivka juures lõuna pool Klištšiivka on Ukraina üksused saanud raudteetammi oma kontrolli alla ja üritavad Venemaa üksusi välja suruda idast. Klištšiivkast lääne pool oleva kõrgustiku kontrollimine on väga oluline, kuna see võimaldab Ukraina armee üksustel siduda Venemaa armee üksuseid, kui Ukraina asub palju parematel positsioonidel.

Lõunarindel. Robotõne ja Novoprokopivka vahel toimub väga aktiivne lahingutegevus. Venemaa õhudessantväed alustasid vasturünnakut Ukraina ettenihutatud rünnakukiilu külgedel, kuid neid tõrjutakse tagasi. On isegi teateid, et vasturünnak on juba tõrjutud ja Venemaa on rünnakutest loobunud, ning õhtuks naasid ukrainlased Novoprokopivka asulasse.

Berdjanski suunal üritab Venemaa parandada oma positsiooni Prijutnest kirde suunas, et jõuda veetakistusteni. See võimaldaks neil talvele vastu minnes luua paremad kaitsepositsioonid. Venemaa ründab selles lõigus arvestatava jõuga.