Tartumaal hakatakse otsustama Palupera põhikooli saatust

Haridusvõrgu ümberkorraldamine tähendab väljaspool linnu asuvate haridusasutuste võrgu kärpimist. Lisaks sellele, et paljud maakoolid suletakse, kärbitakse mitmete teiste tegevust. Üks selline näide on Tartumaal Elva vallas tegutsev Palupera põhikool, mis seisab silmitsi ümberkorraldustega. Tulemusena võib kooli kolmas aste minna sulgemisele ning kogu kool võidakse üle viia Rõngu keskkooli juhtimise alla.

Palupera põhikool, mis on tegutsenud juba alates 18. sajandist, on väike maakool, mille tulevikku on arutanud nii kohalikud elanikud kui ka Elva valla ametnikud. Põhikool, mis asub ajaloolises mõisahoones, on ka oluline osa kohalikust kultuurist ja identiteedist. See on olnud koht, kus mitu põlvkonda on saanud algtõed haridusest ning kus on loodud tugevaid sõprussuhteid ja mälestusi.

Kooli võib nüüd ees oodata suurem muudatus, kui osa koolist suletakse ning õpilased suunatakse teise kooli. Sügisest plaanitakse sulgeda Palupera kooli kolm viimast klassi ning viia ülejäänud osa koolist üle Rõngu kooli juhtimise alla. See otsus mõjutab mitte ainult kooli õpilasi ja õpetajaid, vaid ka kogu kohalikku kogukonda, kes on aastate jooksul kooliga tugevaid sidemeid loonud.

Kohalikud elanikud, aga ka Tartu valla elanikud, on väljendanud vastuseisu plaanile sulgeda osa koolist ja viia see Rõngu kooliga ühise juhtimise alla. Kardetakse piirkondliku identiteedi ja traditsioonide kadumist ning väljendatakse muret laste jaoks loodava transpordi keerukuse üle.

Kooli direktor Svetlana Variku on toonud välja laste sotsiaalse keskkonna olulisuse ning rõhutanud vajadust tagada lastele võimalikult head hariduslikud ja sotsiaalsed tingimused. Vallavalitsus on välja toonud mure lapsevanemate vähenenud huvi pärast kohaliku kooli vastu ning kaalub seetõttu kolmanda kooliastme sulgemist, viidates laste arvu vähenemisele ja jätkusuutlikkusele.

Kuigi otsus Palupera põhikooli tuleviku kohta pole veel lõplik, paistab see olevat liikumas suunda, kus kooli kolmas aste suletakse ning kool viiakse üle Rõngu kooli juhtimise alla. Seda arutatakse ja otsustatakse Elva valla volikogus lähinädalatel ning otsus jõustub selle aasta 1. septembrist.

Palupera põhikooli juhtum peegeldab suuremat probleemi, millega seisavad silmitsi paljud Eesti maakoolid. Üha vähenev õpilaste arv ja ressursside kahanemine sunnivad omavalitsusi otsima efektiivsemat viisi hariduse pakkumiseks, kuid samas tekib küsimus, kas sellega kaasneb mitte ainult majanduslik, vaid ka kultuuriline kaotus.