Suurbritannia valitsus võrdsustas ametlikult sallimatuse ekstremismiga

Suurbritannia valitsus on välja kuulutanud uue ekstremismi definitsiooni, mille alusel blokeeritakse teatud organisatsioonidele avalik rahastus ja kohtumised ametnikega. See hakkab kehtima organisatsioonide suhtes, mis propageerivad ideoloogiat, mis põhineb “vägivallal, vihal või sallimatusel.”

Suurbritannia kogukonnaminister Michael Gove ütles valitsuse otsust välja kuulutades, et alates uusima Iisraeli-Gaza sõja algusest on ekstremism olnud Ühendkuningriigi jaoks “tõeline oht”.

Veel pole teada, milliseid organisatsioone valitsus ekstremistlikeks kuulutada kavatseb. Lähinädalatel on aga lubatud avaldada nende nimekiri ja vihjatud, et sihikule võetakse “islamistid ning paremäärmuslased”.

Uue määratluse kohaselt, mis jõustub neljapäeval, on ekstremism “ideoloogia propageerimine või edendamine, mis põhineb vägivallal, vihal või sallimatusel ja mille eesmärk on:

  • eitada või hävitada teiste põhiõigusi ja vabadusi; või
  • õõnestada, ümber pöörata või asendada Suurbritannia liberaalse parlamentaarse demokraatia ja demokraatlike õiguste süsteem; või
  • tahtlikult luua soodne keskkond teiste poolt (1) või (2) saavutamiseks.”

Eelmine definitsioon, mis kehtestati 2011. aastal ennetusstrateegia raames, kirjeldas ekstremismi kui häälekat või aktiivset vastuseisu põhiväärtustele, “sealhulgas demokraatiale, õigusriigile, individuaalsele vabadusele ja erinevate usuliste veendumuste vastastikusele austamisele ning tolerantsile”.

Valitsus kinnitab, et uus definitsioon on “kitsam ja täpsem” ning aitab “selgelt väljendada”, kuidas ekstremism avaldub “käitumises”.

Samuti öeldakse, et selleks, et saada ekstremistiks klassifitseeritud, seatakse “kõrge latt” ja miski ei ohusta neid, kellel on “eraviisilised rahumeelsed uskumused”.

Koos uue määratlusega on loodud ka uus valitsusagentuur nimega Ekstremismivastane Tippkeskus, et koguda luuret ja tuvastada ekstremistlikke rühmitusi.

Ekstremistlikuks kuulutatud organisatsioonidel ja isikutel on õigus taotleda otsuse ülevaatamist ja esitada selleks uusi tõendeid. Kui see midagi ei muuda, võivad nad valitsuse otsuse vaidlustada potentsiaalselt kuluka kohtuprotsessi kaudu.

“Meie kaasavuse ja sallivuse väärtusi ohustavad ekstremistid,” lausus Suurbritannia kogukonnaminister Michael Gove valitsuse otsust välja kuulutades. “Demokraatlike väärtuste kaitsmiseks on oluline nii meie ühiseid väärtusi tugevdada kui ka ekstremismi ohtu selgelt ja täpselt määratleda.”