Saksa liidumaa kohus keelas AfD liikmetel tulirelvade omamise

Saksamaa rahvaarvult suurima liidumaa, Nordrhein-Westfaleni kohus langetas otsuse, mis keelab Alternatiiv Saksamaale (AfD) partei liikmetel tulirelvi omada. Düsseldorfi halduskohus põhjendas oma otsust Saksamaa föderaalse põhiseaduskaitse ameti (BfV) hinnanguga, mis klassifitseeris AfD kui kahtlustatava demokraatia ohustaja.

Kohtuasi algatati abielupaari poolt, kellele kuulus üle 200 tulirelva ja kellel oli seaduslik luba nende omamiseks. Nende relvaload tühistati aga nende AfD liikmelisuse tõttu. Abielupaar kaebas otsuse edasi, kuid kaotas ka apellatsiooni. Kohus väitis, et partei liikmed on kahtlustatavad põhiseadusevastastes tegevustes ja seetõttu “ebausaldusväärsed” vastavalt kehtivatele relvaseadustele.

Kohtu otsus nõuab, et abielupaar peab oma tulirelvad ja laskemoona kas võimudele üle andma või hävitama. Mehel on 197 tulirelva ja naisel 27. Kohtu hinnangul on juhtum aga nii oluline, et see viiakse edasi kõrgemasse kohtusse Münsteri kõrgemasse halduskohtusse.

Kohtu viimane otsus väidab, et relvakeeld AfD liikmetele ei riku Saksa põhiseaduse artikliga 21 tagatud partei privileege. Selle aasta alguses kinnitas sama Münsteri kohus juba BfV klassifikatsiooni, mille kohaselt AfD on “kahtlustatav oht” demokraatiale pärast seda, kui AfD selle klassifikatsiooni vaidlustas.

BfV on ametlikult luureagentuur, mis tegeleb põhiseadusliku korra kaitsmisega, kuid kriitikute sõnul on selle eesmärk summutada poliitilist opositsiooni. Agentuur jälgib AfD liikmeid mitmes liidumaas, sealhulgas kuulab pealt nende telefonikõnesid ja jälgib internetisuhtlust ilma kohtu loata. AfD liikmelisus on piisav põhjus kahtlustusteks, kuigi tegemist on praegu Saksamaal toetuselt teise parteiga.

On ebaselge, kuidas see otsus, kui see hiljem kõrgema kohtu poolt kinnitatakse, mõjutab relvi käsitsevaid riigiteenistujaid sõjaväes ja politseijõududes.

Hoolimata Nordrhein-Westfaleni kohtulahendist, on teised liidumaade kohtud teinud erinevaid otsuseid seoses AfD liikmete relvalubade seaduslikkusega. Eelmisel aastal otsustas Gera halduskohus, et Tüüringi siseministeerium ei saa blanketimeetmena tühistada AfD liikmete relvalube, kuid jättis võimaluse individuaalseteks juhtumiteks.