Ruuben Kaalep Varro Vooglaiule: tingimuslik armastus ei ole armastus

Viimaste päevade jooksul on sotsiaalmeedias hoogustunud arutelu seoses võimaliku Eesti osalusega Ukraina sõjalises konfliktis, mis on toonud esile vastakad seisukohad Eesti rahvuslaste hulgas. Endine Riigikogu liige Ruuben Kaalep on väljendanud oma seisukohta Eesti patriootidele omase kindlameelsusega, kuid tema vaadetele vastandub teravalt praegune Riigikogu liige Varro Vooglaid. Mõlemad poliitikud on Riigikogusse valitud EKRE nimekirja kaudu, kuid Vooglaid sealjuures on keeldunud EKRE liikmeks astumast.

Varro Vooglaiu sõnavõtud on tekitanud vastukaja, kuna ta on soovitanud inimestel, kellel on selleks piisavalt ressursse, Eestist lahkuda, kartuses, et Eesti võidakse segada Ukraina konflikti ning sellega kaasnevasse sõtta Venemaaga. Ta on väljendanud muret valitsuse otsuste pärast ning küsinud, kas Eesti kodanikud peaksid ohverdama oma elu globaalsete huvide nimel. Vooglaiu seisukohad peegeldavad tema muret Eesti rahva eksistentsiaalsete huvide pärast ning tema arvates on Eesti valitsuse käitumine ohtlik.

Nimelt kirjutas Facebookis Varro Vooglaid: “Kui juba peaminister spekuleerib avalikult sellega, kas Eesti Vabariik võiks saata oma kaitseväelased Ukrainasse ja viia seeläbi Eesti vahetusse sõtta Venemaaga, siis minul on kõigile, kes omavad selleks piisavaid varalisi võimalusi, sõbralik soovitus: pakkige elu siin maalapil kokku ja kolige oma perekonnad siit minema, enne kui hilja.”

Ühtlasi lisas Vooglaid: “Kui valitsuses on psühhopaadid, kes vastupidiselt oma ametivandele ei seisa oma rahva eksistentsiaalsete huvide kaitsel, vaid hoopis reedavad need, tõmmates meile sõja kaela, siis on üksnes õiglane ja mõistlik, kui inimesed lahkuvad Eestist – seda enam, et ilmselgelt lahkuvad tõetunni kätte jõudes ka need poliitikud, kes on ise meile selle häda kaela tõmmanud.”

Ruuben Kaalep, olles endine Riigikogu liige, on aga seisukohal, et Eesti patrioot ei saa kunagi oma kodumaalt põgeneda, olenemata olukorrast. Ta on rõhutanud tingimusteta pühendumist Eestile ning kritiseerinud Vooglaiu seisukohti, mida ta peab ebapatriootlikuks ja vastuvõetamatuks. Kaalep toob esile, et armastus oma riigi vastu ei tohiks olla tingimuslik ning Eesti patrioodid peavad jääma oma kodumaale ja seisma ta huvide eest kõigis olukordades.

Kaalep kirjutas Vooglaiu postituse all, et Riigikogu liikmele, kes on andnud vande Eestile, on kodumaalt põgenemine mõeldamatu. “Mulle on elementaarne, et Eesti patrioot jääb Eestisse olenemata sellest, kas on hea või halb valitsus, kas on rahu või sõda, kas kaasmaalased (eestlase jaoks sisuliselt perekonnaliikmed) mõistavad Sind või mitte. Tingimuslik armastus ei ole armastus,” leiab Ruuben Kaalep.

Kaalep on avalikult kritiseerinud Vooglaiu seisukohti ning väljendanud oma mõistmatust tema suhtes. Ta on rõhutanud Riigikogu liikmete vande tähtsust ning märkinud, et Eesti patrioot ei saa kunagi kaaluda oma kodumaalt põgenemist.

Arutelu Eesti rahvusliku hoiaku üle jätkub ning on selge, et see teema vajab laialdast arutelu ja kaalutletud seisukohti. Eesti avalikkus ootab poliitikutelt selgitusi ning sügavamat arusaama sellest, kuidas peaks riik toimima rahvuslike huvide kaitseks Venemaalt lähtuva sõjaohuga seoses.