RMK raied pesitsusrahu ajal on põhjustanud looduskaitsjate meelehärmi

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) on sattunud tugeva kriitika alla seoses lindude pesitsusrahu ajal läbi viidud raiega mitmes riigimetsa piirkonnas. Looduskaitsjad ja ornitoloogid on suutnud mitmeid raieid peatada, kuigi RMK väidab, et need tööd on vajalikud metsakahjustuste ja üraski leviku tõkestamiseks.

Eestimaa Looduse Fond (ELF) tõstis küsimuse teravalt esile, kui nende metsaekspert Liis Kuresoo sattus juhuslikult Mäksa kandis riigimetsas RMK poolt läbi viidavatele raietöödele. ELF rõhutab oma postituses, et pesitsusrahu ajal, mil linnupojad alles kasvavad, on raied riigimetsas keelatud. Kuresoo sõnul oli olukord murettekitav, sest raiealal ja selle ümbruses laulsid ja häälitsesid mitmed linnuliigid, sealhulgas metsvindid, punarind, käblik ja teised. ELFi hinnangul võis mõni linnupesa tööde käigus hävida.

Lisaks leiti raiealalt kaitsealuseid liike, nagu kahelehine käokeel, taiga peenpoorik ja sulgjas õhik, mis on vääriselupaiga indikaatoriteks. ELF on teavitanud juhtunust Keskkonnaametit ja RMK juhtkonda. RMK tunnistas, et sellises kohas ja ajal poleks tohtinud raiet teha, ning lubas edaspidi raierahust kinni pidada.

Teine raiejuhtum leidis aset Põlvamaal Koorestes, kus kohalik elanik kuulis harvesteri hääli ja teavitas sellest riigiinfo numbrit 1247. Poole tunni jooksul pärast asukoha koordinaatide edastamist tööd peatusid.

MTÜ Hoiame Loodust juht Mati Sepp suutis peatada raie, kui sattus koos Taani filmigrupiga RMK raietöödele peale. Sepp teatas, et peatatud raie filmiti üles ja jõuab ka Taani meediasse, mis tõstab teadlikkust rahvusvaheliselt.

RMK selgitas, et Mäksa külas toimunud raie eesmärk oli metsakahjustuste likvideerimine ja edasise kahjustuse leviku piiramine. RMK sõnul on konkreetse eraldisega olnud mure juba viimased neli aastat, mistõttu on olnud vajalik sanitaarraie. RMK tõdes siiski, et raiete läbiviimiseks puudus edasilükkamatu vajadus ning asutuses on saadetud laiali pesitsusrahul tehtavate metsakaitse raietööde põhimõtted, et selliseid töid edaspidi vältida.

Looduskaitsjad ja ornitoloogid ootavad, et RMK ja teised riigiasutused järgiksid rangelt pesitsusrahu reegleid kaitsmaks lindude pesitsusaegset rahu ja et vältida elupaikade hävitamist. ELF rõhutab oma postituses, et riigiasutustelt oodatakse edaspidi raierahu pidamist, et tagada Eesti metsade elurikkuse säilimine.