RMK peidab oma lehelt kriitilised kommentaarid

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) ametlikul Facebooki lehel on tekkinud küsimusi seoses kriitiliste kommentaaride peitmise praktikaga. Nimelt on märgatud, et RMK lehe haldajad kasutavad sotsiaalmeedia platvormi “peida” funktsiooni, et kriitilisi kommentaare avalikkuse eest varjata. See tähendab, et kommenteerijad ei saa teada, et nende kommentaarid on peidetud, samas kui nende sõbralistis olevad inimesed näevad neid endiselt.

RMK ametlikul lehel vastatakse kriitikale viisakalt, kuid samas peidetakse kommentaarid avalikkuse eest. Selline lähenemine on tekitanud küsimusi, kas see on korrektne, eriti kuna tegemist on Eesti riiki esindava asutusega. Mõned kriitikud on väljendanud muret, et see võib tähendada kodanike vaigistamist, kasutades kaasaegseid infotehnoloogilisi vahendeid.

Näiteks küsib Facebookis MTÜ Eesti Metsa Abiks juhatuse liige Helena Eenok: “Kas teile tundub selline lähenemine RMK kui Eesti riigi esindaja poolt korrektne? Kodanike vaigistamine, kasutades tänapäeva infotehnoloogilisi võimalusi.”

RMK põhjendas vastuses Helena Eenoki postitusele oma tegevust nii: “Me ei pea õigeks, et kallutatud lood veebiväljaannetes levivad ka meie organisatsiooni lehele. RMK Facebooki administraatorina on meil õigus valida, mis seal avaldatakse ja mis mitte. Postituste teemat laiendavad kommentaarid on alati teretulnud, kuid palume, et need ei viiks inimesi lugema tekste, mille lugemiseks on vaja raha välja käia.”

Samal ajal on RMK kommunikatsiooniosakond asunud aktiivselt kommenteerima postitusi metsakaitsjate sotsiaalmeedia gruppides. Näiteks on nii RMK ametlikult kontolt kui kommunikatsiooniosakonna juhataja Triin Küttimi poolt postitatud pikki kommentaare Facebooki-lõimele, mis kritiseerib RMK tegevust Räpina vallas, kus rikuti kogukonnaga sõlmitud kokkulepet, alustades sellega vastuolus olevaid raieid.