Plaanitav Loode-Eesti tuulepark ohustab merelinde

Juulis esitas Enefit Green kliimaministeeriumile heakskiitmiseks Loode-Eesti meretuulepargi keskkonnamõju hindamise aruande. Enefit Greeni sõnul ei põhjusta Hiiumaa lähedale tuulepargi rajamine keskkonnale olulist negatiivset mõju. Sellega ei nõustu Eesti Ornitoloogiaühing, kelle sõnul tuulepargid põhjustavad lindude hukkumist, elupaikade killustumist ja toitumisala kvaliteedi olulist langust.

Plaanitav meretuulepark aitab Enefit Greeni teatel saavutada Eesti kliima- ja taastuvenergia eesmärke, kattes üle poole riigi elektritarbimisest. Lisaks tooks see Hiiumaale uusi töökohti ja oleks kasuks kohalikule omavalitsusele. Keskkonnamõju hindamisele järgnevad tehniline projekteerimine ja mereala planeeringu läbiviimine.

Eesti Ornitoloogiaühing esitas juunis ettepaneku avamerele uute linnustiku kaitsealade loomiseks. Teiste seas peab ornitoloogiaühing vajalikuks kaitsta globaalses väljasuremisohus hahka ja mustvaerast. Iga viies Põhja-Euroopas elav mustvaeras läbib rändeteel Eestit.

“Merelinde mõjutavatest inimtegevustest on viimasel ajal eriti aktuaalseks muutunud tuuleparkide rajamine avamerele. Avamere tuulepargid võivad ohustada nii peatuvaid kui ka peatuseta läbi rändavaid linde ning asukohad nende rajamiseks vajavad tõsist kaalumist,” juhib ornitoloogiaühing kliimaministeeriumi tähelepanu vajadusele kaitsta elustikku.

Eesti Ornitoloogiaühingu juhataja Kaarel Võhandu ütles Postimehele, et tuuleparke ei tohiks rajada lindude jaoks olulistesse rände- ja elupaikadesse. “Oleme Hiiumaa lähedale jäävate alade ebasobivusele linnustiku seisukohast tähelepanu juhtinud 2012. aastast. Siiani tulutult,” nentis ta.

Seadus nõuab, et kliimaministeerium menetleks ornitoloogiaühingu esitatud ettepanekut ja algataks uue kaitseala loomise. Tuulepargi arendajad näevad selles aga vandenõu ja pahatahtlikku tegevust nende projekti vastu. “Meie arvates ei tohiks kaitsealad nii suured olla,” teatas taastuvenergia arendaja Sunly juhatuse esimees Priit Lepasepp.