Palupera kooli kaitseks kogutakse allkirju

Palupera kool, mis on tegutsenud alates 1776. aastast, seisab silmitsi ümberkorralduste ja osalise sulgemisega, pannes proovile nii kohaliku kogukonna võitlusvaimu kui ka kultuuripärandi säilimise. Kooli osalise sulgemise plaanid on tekitanud vastuseisu nii kohalike elanike kui ka kogukonnaliikmete seas ning on käivitatud algatus, et koguda allkirju klasside säilitamiseks.

Palupera Põhikool, mille asukoht on ajaloolises mõisahoones, on olnud oluline osa kohalikust kultuurist ja identiteedist. See on olnud koht, kus mitu põlvkonda on saanud hariduse algtõed ning kus on loodud tugevaid sõprussuhteid ja hindamatuid mälestusi. Kooli säilimine on olnud kogukonna jaoks südameasi, kuid nüüd seisab see silmitsi väljakutsetega, mis ähvardavad selle eksistentsi.

Sügiseks on plaanis sulgeda Palupera kooli kolm viimast klassi ning ülejäänud osa koolist viia Rõngu kooli juhtimise alla. Otsust, mis käsitleb kooli sulgemist ja ühendamist teise kooliga, arutatakse ja otsustatakse lähinädalatel Elva valla volikogus ning see jõustub 1. septembrist. Selline muudatus mõjutaks mitte ainult kooli õpilasi ja õpetajaid, vaid ka kogu kohalikku kogukonda, kes on aastate jooksul kooliga tugevaid sidemeid loonud.

Sulgemisplaanide vastuolusid ja kogukonna muret illustreerib ka fakt, et Palupera Põhikool on osalenud mitmetes haridusprogrammides ning on saavutanud tunnustust oma kvaliteetse hariduse ja panuse eest kohalikus kogukonnas. Kooli sulgemisega kaoks mitte ainult haridusasutus, vaid ka oluline osa kogukonna elust ja identiteedist.

Kohalikud elanikud, aga ka Tartu valla elanikud, on väljendanud vastuseisu plaanile sulgeda osa koolist ja viia see Rõngu kooliga ühise juhtimise alla. Kartus on, et piirkondlik identiteet ja traditsioonid kaovad ning mure on tekkinud laste jaoks loodava transpordi keerukuse üle. Seetõttu on algatatud keskkonnas rahvaalgatus.ee allkirjade kogumine Palupera kooli säilitamiseks, millele saavad alla kirjutada vähemalt 16-aastased Elva valla elanikud.

Pöördumises Elva vallale rõhutatakse kooli olulisust kohalikule kogukonnale ning toetutakse põhiseaduse preambulile, mis põlistab eesti rahvuse ja kultuuri säilimise. Kooli säilimine on otseselt seotud maaelu ja kogukonna identiteedi säilitamisega ning Palupera rahvas soovib säilitada oma juured ja traditsioonid läbi aegade.