Õpetajad langetasid otsuse alustada 22. jaanuarist tähtajatut streiki

Õpetajaid koondava Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) volikogu võttis teisipäeval Tallinnas vastu otsuse alustada alates järgmise aasta 22. jaanuarist tähtajatut streiki, väljendades muret valitsuse suhtumise ja palgaküsimuste lahendamise sõnamurdlikkuse üle.

Streigi põhjuseks on õpetajatele antud lubadused palgatõusust, mida on konkreetselt lubatud nii enne kui pärast valimisi. Praegune ebamäärane olukord mõjutab negatiivselt õpetajate motivatsiooni, rahulolu tööga ega anna ka mingit kindlust edasise osas.

EHL-i esimees ja streigijuht Reemo Voltri rõhutas, et viimase hetkeni loodeti, et streiki saab vältida ning et valitsuse liikmed mõistavad haridusse investeerimise tähtsust Eesti tuleviku seisukohalt. “Kahjuks aga ei suudetud valitsuses siiski prioriteete seada. Väga märgiline oli ka haridus- ja teadusministri palkade alamäära tõusuks leitud kaheksa miljoni mittejõudmine riigieelarvesse,” lausus Voltri.

Streik hõlmab kõiki haridustasemeid alates alusharidusest kuni üld- ja kutsehariduseni. Kõik haridusasutuste töötajad on kutsutud streigis osalema. Tööandja ei pea streigiperioodil palgamaksmist peatama, kuid koolide ja lasteaedade avatuna hoidmise otsus on nende pidajate ja juhtide kätes. Eesti Haridustöötajate Liit koordineerib streigiga seotud detaile asutuste streigijuhtidega ning ka toetusstreikide läbiviimist.

Voltri märkis, et kuigi ta mõistab töötajate muret palgakaotuse pärast streigi ajal, on palgatõus pikemas perspektiivis kompensatsiooniks. “Ma saan aru töötajate murest palgakaotuse pärast streigi ajal, kuid vaadakem ka pikka plaani – palgatõus korvab selle puudujäägi,” kinnitas Voltri. “Siinkohal tervitan neid omavalitsusi, kes palga maksmist ei peata. Seisame ju teie eest, et koolides ja lasteaedades oleksid ka tulevikus särasilmsed ja kvalifitseeritud inimesed tööl!”

Lisaks palgatõusule tulevast aastast on EHL väga oluliseks pidanud läbirääkimiste alustamist kollektiivlepingu sõlmimiseks, et välistada sarnaste olukordade kordumine tulevikus, mis nõuaksid tööseisakut õpetajate õiguste kaitsmiseks. EHL soovib tulevikus keskenduda ka lasteaiaõpetajate palkade võrdsustamisele üldhariduse õpetajate palgatasemega, mida peetakse oluliseks järgmistel aruteludel haridus- ja teadusministeeriumiga.