Muinsuskaitse Selts palub rahvusooperil austada 9. märtsil hukkunuid

Eesti Muinsuskaitse Selts on pöördunud Rahvusooper Estonia juhtkonna ja nõukogu poole avaliku kirjaga, milles nad väljendavad muret ja paluvad tühistada 9. märtsiks planeeritud “Kabaree” etenduse, viidates selle sobimatusele märtsipommitamise aastapäevaga.

Eesti Muinsuskaitse Seltsi juhatuse liige Helle Solnask tõi esile, et 9. märtsil möödub 80 aastat ühest Eesti ajaloo traagilisemast rünnakust, kui Nõukogude Liidu õhuvägi pommitas Tallinna ja hukkus sadu eestlasi. Sel päeval on traditsiooniliselt korraldatud mälestuspäevaüritusi, kus osalevad paljud riigiametnikud ja tallinlased, et austada ohvreid.

Muinsuskaitsjad väljendasid avalikus kirjas muret, et Rahvusooper Estonia plaanib tähistada seda päeva muusikali “Kabaree” etendusega, mis on taktitu ajaloo ja ohvrite suhtes. “Jagame igati Epp Tsirgu New Yorgist saadetud kirjas väljendatud muret selle üle, et rahvusooper Estonia paistab tänavu olevat unustanud, et 9. märtsil 1944 teater purustati ning etendusel viibiv rahvas püüdis põlevast hoonest välja pääseda. Leiame, et on solvav ja ebakohane 9. märtsil 2024 etendada teatris rõõmsat ajaviidet pakkuvat muusikali “Kabaree”,” kirjutasid muinsuskaitsjad.

“Loodame väga, et Rahvusooper Estonia juhatus ja nõukogu kaaluvad veelkord otsust tänavu 9. märtsi õhtul lõbustada rahvast etendusega “Kabaree”. Peame seda taktituks,” toodi kirjas välja. Lisati, et ka täna jätkab Venemaa järjest ähvardavamalt Euroopa ajalooliste linnade pommitamist. Tallinna ja teiste Eesti linnade pommitamine 1944. aastal ei toimunud kuigi kaua aega tagasi. “Meie, eestlased, ei tohi seda kunagi unustada, et ajalugu ei korduks,” rõhutavad muinsuskaitsjad.

Rahvusooper Estonia vastas avalikule kirjale, kinnitades, et 9. märtsil 1944 sundisid pimeduse jõud Estonia teatrit etenduse pooleli jätma, kuid 2024. aastal etendus toimub hoolimata minevikust.

Eesti Muinsuskaitse Seltsi kriitikale reageeris ka Keskerakonna liige Oudekki Loone, kes süüdistas muinsuskaitsjaid natsismis ja küsis, kas Muinsuskaitse Seltsis on “mingid natsikesed”. “Huvitav, kas Muinsuskaitse Seltsis on mingid natsikesed, et neile ei sobi antud päeval rahusõnumiga Hitlerivastane muusikal?” kirjutas keskerakondlane sotsiaalmeedias. “Estonia võiks neile tasuta piletid saata, äkki mõni on lihtsalt rumal ja teda saab harida…”