Mait Kraun teeb puust ja punaseks, kuidas pangad Eesti inimeste arvelt rikastuvad

Tavidi analüütik Mait Kraun on värskes videos võtnud ette tõsise, kuid väheräägitud teema: Eesti pankade megakasumid ning nende mõju tavainimesele. Kraun selgitab, kuidas pangad teenisid mullu märkimisväärset kasumit, hoolimata majanduslangusest. See seab mitmes mõttes kahtluse alla pankade tegevuse eetilisuse ja praegu kehtiva rahasüsteemi vastavuse ühiskonna huvidele.

Pangad on viimasel ajal teeninud tohutuid kasumeid, kuid peamine küsimus seisneb selles, kuidas ja miks see juhtus. Mait Kraun toob esile, et pankade kasumid on otseselt seotud intressimäärade tõusuga, mis omakorda tuleneb Euroopa Keskpanga koroonakriisi ajal rakendatud massilisest rahatrükist. Sellel on täiesti otsene mõju Eesti inimeste rahakotile.

Eelmisel aastal teenisid Eesti pangad kokku 940 miljonit eurot kasumit, mis tähendab, et iga Eestis töötav inimene andis pangandussektorile 113 eurot puhaskasumit kuus. See tekitab mõistetavalt küsimusi, kuidas rahasüsteemi areng mõjutab tavainimeste igapäevaelu ja majanduslikku stabiilsust.

Kraun toob esile ka olulise küsimuse: kas pankade erakordselt suur kasum on õigustatud? Kuigi pangad on ettevõtted ja nende eesmärk on teenida kasumit, tekib siinkohal kaalutluskoht, kas nende kasumid peaksid olema nii mastaapsed, eriti arvestades üldist majanduslikku olukorda.

Mait Kraun on ka artiklis “Miks teenisid pangad iga Eesti tööinimese kohta kuus 113 eurot puhaskasumit?” pikemalt süvenenud pankade mõjusse Eesti majandusele ja inimeste igapäevaelule.