Mait Kraun kutsus arutlema tänapäeva rahasüsteemi alternatiivide üle

AS Tavidi analüütik ja veebisaate “Kullastandard” saatejuht Mait Kraun oli külalisena Bitcoin Eesti podcastis, kus käsitleti rahasüsteemide ja geopoliitika tulevikuperspektiive, arutledes ühtlasi väärismetallide ja krüptorahade rolli üle rahanduses.

Saatejuhid Silver Zimmermann ja Viljam Valdmaa tõdesid, et riikide võlakirjade seni madal riskitase on murekohaks, eriti kuna paljud investorid on hakanud sellele tähelepanu pöörama. Krauni sõnul on võlakoormuse suurendamine madalate intressimäärade tingimustes olnud levinud praktika, kuid nüüd, kui intressimäärad tõusma hakkavad, seisab ees olukord, kus vanu laene tuleb tagasi maksta uute, kõrgema intressiga laenudega. See on tekitanud muret riikide jätkusuutlikkuse pärast, eriti arvestades, et võlakoormus on viimastel aastatel kiiresti kasvanud.

Eriti murettekitav on USA valitsuse intressimaksete plahvatuslik kasv, mis on kahekordistunud viimase aasta jooksul. “Mingil hetkel tekib olukord, kus neid laene ei ole lihtsalt võimalik tagasi maksta,” rõhutas Kraun. Tema sõnul ei ole praegune rahasüsteem matemaatiliselt jätkusuutlik. “Riikide võlakirjad ei ole enam madala riskiga investeering,” järeldas ta.

Kraun rõhutas vajadust arutada tänapäevase kullastandardi võimalikkuse üle ning tõi välja vajaduse auditeerida riikide kullavarusid, eriti USAs, kus seda pole mitukümmend aastat tehtud. Kuigi kaasaja tehnoloogiaga lõimitud kullastandardi mudel pole veel välja töötatud, kutsub Kraun üles avama arutelu tänapäeva rahasüsteemi ning võimalike alternatiivide üle. Tema sõnul on võimalik, et alternatiivne süsteem võib kombineerida nii krüptovaluuta kui kulla kasutamist.

Samuti tõstatas Kraun küsimuse Hiina rollist globaalses majanduses, tuues välja, et Hiina kullavarud võivad olla tegelikult oluliselt suuremad, kui ametlikult teatatud. Ta märkis, et Hiina huvideks pole avalikustada oma kullavarusid ega hetkel ohustada dollari ülemvõimu globaalses majanduses. Üksiti rõhutas ta, et Euroopa riigid peaksid kaaluma kullavarude suurendamist ning võtma eeskuju Aasia riikidest, kes on seda aktiivselt teinud.