Lääne mõttekoda ennustab käesolevaks aastaks rahvusluse suurt tõusu

Ameerika Ühendriikides tegutsev rahvusmeelne mõttekoda White-Papers Policy Institute on avaldanud mitmeid huvitavaid prognoose seoses maailmapoliitika arengutega 2024. aastal. Kuigi need ennustused võivad olla vaid spekulatsioonid, pakuvad nad siiski huvitavat perspektiivi olulistest sündmustest ja trendidest, mis võivad kujundada rahvusvahelist poliitikat. Alljärgnevalt vaatleme lähemalt mõningaid neist prognoosidest:

1. President Biden kaotab 2024. aasta valimised

White-Papers Policy Institute hinnangul on Ameerika Ühendriikide praeguse presidendi Joe Bideni tulevik 2024. aasta valimistel ebakindel. Kuigi prognoos ei pakugi välja kindlat võitjat, rõhutatakse Bideni madalaid toetusnumbreid ja tema langust võrreldes eelnevate aastatega. Oluline on märkida, et see prognoos võib mõjutada mitte ainult Ameerika siseasju, vaid ka rahvusvahelist poliitilist dünaamikat. White-Papers Policy Institute näeb, et Bideni nõrk kuvand, eriti seoses immigratsiooniküsimustega, võib mõjutada tema võimalusi järgmistel valimistel.

Instituut ennustab, et Biden kaotab 2024. aasta valimised, kuigi nad ei spekuleeri, milline vabariiklane võiks võita. Tähtis on nende jaoks rõhutada Bideni immigratsioonipoliitikale osaks saanud suurt kriitikat, nähes selles võimalust pidurdada illegaalset immigratsiooni.

2. Positiivsed otsused kohtuasjades

Instituut ennustab kahte USA sisepoliitikas olulist kohtuotsust, nimelt Relentless vs. Department of Commerce ja Loper Bright Enterprises vs. Raimondo. Mõlema juhtumi taustal seisab ühine mure – föderaalsete ametkondade volituste laienemine ja nende võime kohalikke otsuseid üle trumbata. White-Papers Policy Institute näeb neid kohtuasju võimalike murranguliste hetkedena, kus kohus saab määrata, kui vabalt saavad föderaalasutused seadusi tõlgendada ja kohaldada. See võib kajastada laiemat trendi, kus taotletakse rohkem selgust õigusraamistikus, vähendades samas föderaalametite mõju.

Mõlemad juhtumid puudutavad Ameerika kohtusüsteemi toimimist ja võivad mõjutada föderaalseid õigusakte. Kui need otsused toimuvad, võib see tähendada selgema õigusraamistiku loomist ja suuremat mõju kodanikele, vähendades samas föderaalasutuste suurt mõju.

3. Immigratsioonivastaste parteide tõus Euroopas

Prognooside kohaselt jätkavad immigratsioonivastased erakonnad tõusu ja valimisvõite Euroopa riikides. Näiteks on märkimisväärset edu saavutanud Giorgia Meloni Itaalias, Geert Wilders Hollandis ja Põlissoomlased. Saksamaal on Alternatiiv Saksamaale teisel kohal, Austria Vabaduspartei (FPÖ) juhib ja Portugalis on Chega partei tõusnud kolmandaks. Need parteid rõhutavad rahvuslikke seisukohti ja võivad mõjutada Euroopa Parlamendi tasakaalu. White-Papers Policy Institute ennustab, et immigratsioonivastased erakonnad jätkavad Euroopas tõusmist ja võidavad järgmistel valimistel. Nad näevad seda kui märki üldisest muutusest Euroopa poliitilises maastikus.

4. Iiri rahva seisukoha selginemine

White-Papers Policy Institute vihjab, et Iirimaa elanike muret rände ja immigratsiooni üle võib hakata tõlgendama kui tõelist muutust nende poliitilistes eelistustes. Suurenenud tähelepanu immigratsiooniküsimustele ja umbes 30% Iirimaa elanikkonnast, kes kaalub immigratsioonivastaste parteide toetamist, võib tähendada poliitilist aktiveerumist ja organiseerumist. Instituut viitab Iiri rahvuslase Keith Woodsi artiklile, kus väidetakse, et Iiri ühiskond on saamas teadlikuks immigratsiooni mõjust ja otsib muutusi.

Instituut ennustab, et Iiri ühiskond võtab selgema seisukoha immigratsiooni suhtes, ja näeb, et umbes 30% elanikkonnast toetaks immigratsioonivastast parteid. Neil on usk, et Iirimaal võib tekkida liikumine, mis seab kahtluse alla avatud piiride poliitika.

5. Demograafiliste küsimuste esiletõus

Selle ennustuse taustaks on mitmete Ameerika mõtte- ja meediakujundajate rõhuasetus demograafilistele muutustele, kus rõhutatakse, et valge elanikkond jääb praeguste trendide jätkumise puhul lähematel aastakümnetel vähemusse. Demograafilised küsimused, eriti seoses Ameerika rahvastiku muutustega, saavad rohkem tähelepanu. Mitmed mõjukad meediapersoonid Ameerikas on alustanud arutelu radikaalsetest demograafilistest muutustest, mis võivad viia Ameerika valge elanikkonna vähemusse jäämiseni. See teema võib muutuda keskseks poliitiliseks aruteluks, mõjutades valimiskampaaniaid ja avalikku arvamust.

White-Papers Policy Institute prognoosib, et demograafilised küsimused saavad olulisemaks teemaks USA poliitikas. Nad ootavad, et poliitikud hakkavad rohkem arutama riigi demograafilisi muutusi, eriti seoses valge elanikkonna protsendiga.