Küsitlus: valitsuse eelarveotsuseid toetab vaid väike osa Eesti kodanikest

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi värskest küsitlusest selgub, et Reformierakonna, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatide valitsuse tehtud fiskaalpoliitilised otsused on inimeste seas valdavalt ebapopulaarsed. Küsitluse viis läbi Norstat Eesti AS.

Küsitluses paluti inimestel hinnata kõige olulisemaid valitsuse poolt tehtud otsuseid maksude ning kulutuste kohta. Vastajate arvamust küsiti kokku 22 erineva otsuse kohta ning iga meetme puhul paluti 4-palli skaalal öelda, mil määral nad seda toetavad. Tulemused näitavad seda, mida valitsuse liikmed ka ise on korduvalt väljendanud – et üldiselt tehakse ebapopulaarseid otsuseid.

Vastustest selgub, et kõige ebapopulaarsemaks otsuseks on elektriaktsiisi tõus, mida toetab 11% vastajatest ning ei toeta 85% vastajatest. Kõige populaarsem otsus on alampalga tõus, mida toetab 90% ning ei toeta 6% vastajatest.

Kokku on 9 valitsuse otsust selliseid, mille puhul on toetajaid vähem kui 20% ning nende hulka kuuluvad veel näiteks registreerimistasu vanade autode esmakordsel müümisel, kodualuse maa maksuvabastuse kaotamine, keskmise pensioni tulumaksuvabastusest loobumine ning tulumaksusoodustus laste ja abikaasa eest.

Meetmeid, mida toetab 20%–30% vastajatest, on kokku 6 ning nendeks on automaks, dokumentide lõivu tõus, käibemaksu tõus, lasterikka pere toetuse langetamine, uute autode registreerimistasu kehtestamine ning majutusasutuste käibemaksu tõus. Rohkem kui 30% vastajate toetuse pälvisid kaks otsust – tasuta maakondliku bussisõidu kaotamine ning maksuküüru kaotamine.

Lisaks esitati vastajatele küsimus viimasel ajal aktuaalse riigieelarvega seotud ettepaneku kohta: “Kas Teie toetate üle välja kärpeplaani, mis tähendab, et iga ministeerium peab kärpima kindla 5% – 7% oma eelarvest?” 65% vastajatest ütles “Jah” või “Pigem jah”, 22% “Pigem ei” või “Ei” ning 13% vastas “Ei oska öelda”.

Norstati küsitlus viidi läbi 20. mail veebikeskkonnas 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 1000 vastajat.