Frontexi juhi väitel ei saa riigipiirid takistada migrantide voogu Euroopasse

Euroopa Liidu piiri- ja rannikuvalveagentuuri Frontex juht Hans Leijtens väitis intervjuus Saksa ajalehele Die Welt, et piirid on võimetud takistama immigratsiooni Euroopasse. Tema sõnul peaksid sisserändevastased meeleavaldajad loobuma alarmismist ning tunnistama, et migratsioon on reaalsus.

Leijtensi sõnul ei suuda ükski müür, aed, meri ega jõgi takistada inimesi piiri ületamast, mistõttu peaks Euroopa Komisjon tema hinnangul otsima rohkem seaduslikke võimalusi, et lõpetada inimkaubandus ja anda migrantidele võimalus seaduslikult Euroopasse siseneda.

“Head piirihaldust on võimalik saavutada nelja sammu abil,” selgitas ta Die Welti ajalehele, rõhutades esmalt, et migrantidele peaksid olema kättesaadavad seaduslikud alternatiivid inimkaubandusele.

“Teiseks peab lõppema see pinnapealne mure ja alarmism selle teema pärast,” lausus Frontexi juht. “Migratsioon on reaalsus.”

“Vahel kujutatakse ette, nagu saaks lihtsalt pudelile peale korgi panna ja siis peatub migratsioon. Kuid see on väärarusaam,” väitis Leijtens.

“See jutt inimeste peatamisest ja piiride sulgemisest ei saa olla meie narratiiv kogu aeg. Minu ülesanne on luua tasakaal tõhusa piirihalduse ja põhiõigustega kooskõlas olemise vahel,” lisas ta.

Piiriagentuuri juht lisas, et Euroopa Liit peab tegema kõik endast oleneva, et “teada saada, kes ületab meie piire”, ning tõhus asüülitaotluste töötlemine peab toimuma, tagasilükatud asüülitaotlejad peavad olema väljasaadetud.

Hollandi ametnik, kes on Frontexi juhtinud alates möödunud aasta märtsist, on eriarvamusel liikmesriikide nagu Ungari ja Baltimaadega, kes soovivad Euroopa Liidu välispiire tugevdada. Just nende riikide aktiivne tegevus on seni oluliselt pidurdanud ebaseadusliku immigratsiooni voogu nende riikide kaudu.

Frontexi enda andmete kohaselt on kaks rändeteed Euroopasse, kus piirikaitse on olnud vastava valitsuse prioriteet – nimelt Ungari, Poola ja Balti riigid – ainsad teed, kus on märgatud ebaseaduslike piiriületuste vähenemist eelmisel aastal.

Lääne-Balkani ebaseaduslikud piiriületused vähenesid aastaga 31 protsenti, samas kui idapoolsel rändeteel Valgevenest ja Venemaalt Poola, Leedu ning Läti territooriumile vähenes ebaseaduslike piiriületuste arv 12 protsenti.