Kanepi vald soovib puhkemetsa kaitse alla võtta, RMK on vastu

Põlvamaal võttis Kanepi vallavolikogu neljapäeval, 16. novembril üksmeelselt vastu otsuse alustada Ritsike palo metsa kohaliku kaitse alla võtmise menetlust. Metsa raiuda sooviv Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) aga on metsale esimese astme kohtus määratud ajutise kaitse edasi kaevanud.

Ritsike palo männimets asub Jõksi järve ääres jalutuskäigu kaugusel Kanepi alevikust. See 140-aastane männimets, milletaolisi jääb Eestis aina vähemaks, on kujunenud kohalike elanike jaoks mitte ainult oluliseks loodusvaraks, vaid ka igapäevaelu oluliseks osaks. Metsa lähedus Kanepi alevikule võimaldab kogukonnal nautida mitmesuguseid tegevusi, alates jalutuskäikudest kuni tervisejooksuni, samuti on see lemmikkoht laste looduseõppereisideks. Kohalikud on aastakümneid metsa hoidnud ja kujundanud püsimetsana, muutes selle mitmekülgseks ja elurikkaks alaks.

Metsa tulevik oli ohus, kui RMK väljendas soovi seal raiuda, kuid kohalik kogukond astus RMK plaanidele vastu, väljendades selget soovi, et metsa majandataks püsimetsana. 2022. aasta kevadel korraldas RMK kaasamiskoosoleku, kus tutvustati Ritsike palo metsa tulevikuplaane. Hoolimata piiratud teabest ürituse kohta osales koosolekul märkimisväärne hulk Kanepi elanikke. RMK plaanis teostada raied häilraiena, kuid kohapeal toimunud hääletus näitas, et suurem osa kogukonnast pooldab Ritsike palo metsa majandamist püsimetsana. See seisukoht ei olnud vastuvõetav RMK-le.

Kohalikud aktivistid otsustasid pöörduda kohtu poole, et kaitsta Ritsike palo. Praeguseks on käimasolev kohtuasi toonud kogukonnale positiivseid uudiseid, kuna esimese astme kohus on keelanud raied metsas ning määranud sellele ajutise kaitse. Kuigi see oli oluline võit, ei ole RMK alla andnud ja on otsuse edasi kaevanud, tuues kaasa lisakulud kohalikele elanikele, kes on seni kohtuvõitlust rahastanud.

MTÜ Kanepi Looduse Kaitseks suvel korraldatud allkirjakampaania, kus koguti peaaegu 400 toetusallkirja Ritsike palo metsa kohaliku omavalitsuse kaitse alla võtmiseks, avaldas olulist mõju. Kohalikud elanikud esitasid allkirjad koos Kanepi vallale, viidates valla üldplaneeringu väärtustele, mille hulka kuuluvad kaunis loodus ja mitmed järved, matkarajad, ujumiskohad ning puhas õhk. Kanepi Vallavalitsus viis läbi ekspertiisi Ritsike palo metsa kaitse alla võtmise otstarbekuse kohta ja vallavolikogu otsustas 16. novembril alustada kohaliku kaitse alla võtmise menetlust.

MTÜ Kanepi Looduse Kaitseks teatab: “See tähendab meile veel kohtukulusid, mida on siiani aidanud tasuda inimesed, kellele meie kalli metsa püsimajäämine korda läheb. Oleme väga tänulikud inimestele, kellel on võimalik toetada ringkonnakohtu kulude tasumist. Iga summa on abiks.” Annetused Ritsike palo metsa kaitseks saab teha arveldusarvele EE392200221079440700 (MTÜ Kanepi Looduse Kaitseks). Makse selgitusse lisada: “Ritsike palo metsa kaitseks”.