Kaks kolmandikku Eesti inimestest toetab täna algavat õpetajate streiki

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud värskest küsitlusest selgub, et 67% vastajatest kiidab õpetajate streigi heaks ning 25% mõistab hukka. Küsitluse viis läbi Norstat Eesti AS. 

Valitsus eile õpetaja palgaküsimuses eelmisel nädalal kokkuleppele ei jõudnud ning seega algab esmaspäeval, 22. jaanuaril õpetajate streik. Ühiskonnauuringute Instituudi viimases küsitluses paluti inimestel öelda, kuidas nad esmaspäeval algavasse streiki suhtuvad. 

Vastajatelt küsiti: „Kuidas suhtute sellesse, kui õpetajad hakkavad oma kõrgema töötasu eest streikima?“ 25% vastajatest ütles „Mõistan hukka“ või „Pigem mõistan hukka“, 67% ütles „Pigem kiidan heaks“ või „Kiidan heaks“ ning 8% vastas „Ei oska öelda“.  

Ainus erakond, kelle toetajatest enamus ei toeta õpetajate streiki, on Reformierakond, 56% peaministripartei toetajatest mõistab streigi hukka ning 35% kiidab heaks. EKRE toetajatest 85%, Keskerakonna toetajatest 81%, SDE toetajatest 76%, Isamaa toetajatest 73% ja Eesti 200 67% kiidab streigi heaks.  

Kuna Sotsiaaldemokraatliku Erakonna poliitikud on olnud valitsuses õpetajate palgatõusu kõige häälekamate toetajate seas, paluti vastajatel hinnata antud erakonnaga seoses kahte hüpoteetilist olukorda. 

Esiteks küsiti: „Kas Teie arvates peaksid sotsiaaldemokraadid valitsusest protestiks lahkuma, juhul kui koalitsioonipartneri(te) tõttu ei tõsteta õpetajate palka soovitud määral?“ 41% vastas „Ei“ või „Pigem ei“, 36% „Pigem jah“ või „Jah“ ning 24% ütles „Ei oska öelda“.  

Teiseks küsiti: „Kujutame ette hüpoteetilist olukorda, kus sotsiaaldemokraadid blokeerivad valitsuse töö, et tagada õpetajate palgatõus. Kas Teie toetaksite sellist sammu?“ 44% vastas „Ei“ või „Pigem ei“, 43% „Pigem jah“ või „jah“ ning 14% ütles „Ei oska öelda“.  

Samas neid vastajaid, kes toetaks vähemalt ühte sotside sammu kahest, on 51% ning neid vastajaid, kes ei toetaks kumbagi sammu 30%. SDE ning Eesti 200 toetajatest pooled toetavad vähemalt ühte sammu kahest ning pooled ei toeta. Reformierakonna toetajatest valdav enamus ei toetaks kumbagi sammu ning ülejäänud erakondade toetajatest enamus toetaks vähemalt ühte sammu kahest.  

Veel küsiti: “Kas Teie arvates peaks Kaja Kallas peaministriametist tagasi astuma?” 65% vastas “Jah” või “Pigem jah”, 27% “Pigem ei” või “Ei” ning 9% ütles “Ei oska öelda”.