Kaalep hääletas uue integratsioonistrateegia vastu: liigne sisseränne ohustab ühiskonna sidusust

Integratsiooni Sihtasutuse (INSA) nõukogu liige Ruuben Kaalep tegi sel nädalal toimunud nõukogu koosolekul selge ja jõulise avalduse, milles väljendas oma tugevat vastuseisu sihtasutuse uuele integratsioonistrateegiale ja selle rahastamisele. Kaalepi sõnul ei seisa uus strateegia oluliste väärtuste eest, mis on Eesti rahvuse ja kultuuri säilimise jaoks fundamentaalsed.

Integratsiooni Sihtasutuse uus strateegia püüab edendada mitmekultuurilist ühiskonda, kus erinevad keeled, kultuurid ja rahvused mängivad olulist rolli. Strateegia eesmärk on luua sidus ja lõimunud ühiskond, kus igaüks, sõltumata taustast, tunneb end osana Eesti ühiskonnast.

Ruuben Kaalep, kes on tuntud oma selgete rahvuslike vaadete poolest, leiab, et uus strateegia ei austa piisavalt eesti keele ja kultuuri eristaatust. “Kõik teised keeled, kultuurid ja rahvused ei pea ega saa olla Eesti ühiskonna samaväärseks osaks,” leiab Kaalep. “Eesti riigi olemasolu fundamentaalne mõte on eesti keelele, kultuurile ja rahvusele maailmas pelgupaiga pakkumine.”

Kaalep toob esile ka mure uussisserändajate ja rahvusvahelise kaitse saajate arvu suurenemise üle, mida INSA uus strateegia näeb paratamatusena. Ta kirjeldas näiteid Lääne-Euroopast, kus suur sisseränne on põhjustanud sotsiaalseid pingeid ja lõhesid. Seetõttu peab Kaalep vajalikuks, et Eesti riiklik poliitika peaks keskenduma sisserände piiramisele.

“Lääne-Euroopa riikide näitel, kus järjest kasvav sisseränne on viinud olemuslike sotsiaalsete lõhedeni, ei ole võimalik lõimunud ühiskonda ehitada ilma immigratsiooni tõkestamata,” kinnitab Kaalep. “Lõimumist saab tagada üksnes ühiskonna suhteline homogeensus.”

Ruuben Kaalep rõhutab oma avalduses Eesti riigi peamist eesmärki, mis on pakkuda pelgupaika eesti keelele, kultuurile ja rahvusele. Tema sõnul peab Eesti riik jääma eelkõige eestlaste ja nende kultuuri kantsiks, ning liigse immigratsiooni soosimine võib ohustada ühiskonna sidusust.

“Paraku on strateegia koostamisel minimaalselt arvesse võetud ettepanekuid, mis puudutavad eestluse säilimist, tõhusat haridust Eesti ajaloo ja kultuuri vallas ning realistlikke lõimumisplaane,” viitab Ruuben Kaalep. “Integratsiooni Sihtasutus ei suuda täita talle seatud suuri eesmärke Eesti ühiskonna kooshoidmiseks.”