Euroopa rahapoliitikat kujundatakse pangajuhtide erakohtumistel?

Mullu oktoobris toimus Šveitsis Zürichis üle 40 Euroopa mõjuvõimsaima pangajuhi eksklusiivne salakohtumine, kirjutab Financial Times. Kuigi kohtumise üksikasjad ja aruteluteemad olid äärmiselt konfidentsiaalsed, võib eeldada, et arutati muu hulgas ka Euroopa finantsstabiilsust, ülevõtmiste võimalusi ning pangandussektori tulevikuperspektiive.

Pankurid kogunesid oktoobris 2023 luksushotelli Dolder Grand ruumidesse. Selle sündmuse korraldas organisatsioon, mille olemasolu on peaaegu tundmatu väljaspool selle liikmeid.

Institut International d’Etudes Bancaires (IIEB) on üks Euroopa panganduse salapärasemaid ja eksklusiivsemaid võrgustikke, kuhu kuuluvad pangajuhid, kes kohtuvad presidentide, peaministrite ja keskpankuritega. Seda eksklusiivset klubi iseloomustavad saladuslikud kokkusaamised, kus arutletakse delikaatsetel teemadel, alates ülevõtmistehingutest kuni globaalsete poliitikasuundade käsitlemiseni.

Kuigi IIEB loodi Euroopa pankade lähendamiseks pärast Teist maailmasõda, võib selle eksklusiivne ja salapärane iseloom tunduda tänapäeva läbipaistvusnõuete valguses aegununa. Pärast finantskriisi on mitmed pangad avaldanud arvamust, et IIEB ekstravagantne olemus ja läbipaistvuse puudumine ei sobi kokku nende väärtustega.

IIEB on ka sotsiaalne klubi, kus pangajuhid naudivad oma kaaslastega kolmepäevast programmi, sealhulgas galaõhtusööke, ekskursioone ajaloolistesse vaatamisväärsustesse ja luksusostureise. Euroopa pankade surve parandada oma aktsiahindade taset ning ootus riigipiiriülestele ülevõtmistehingutele toob IIEB kohtumisel langetatavad otsused tähelepanu keskmesse.

IIEB asutati 1950. aastal nelja Euroopa panga juhtide poolt eesmärgiga korraldada regulaarseid kõrgtasemel arutelusid pangandussektori arengute, majanduse ja rahandussüsteemi üle. Organisatsiooni algusaegade arhiiviuurija Ilaria Pasotti sõnul peegeldavad kohtumistel käsitletud teemad Euroopa pangajuhtide muresid läbi 20. sajandi teise poole.

Vaatamata organisatsiooni soovile säilitada saladuslik olemus, on mõned kohtumiste detailid avalikkusele siiski teada saanud. Näiteks kinnitasid Šveitsi rahandusministeerium ja keskpank nende kõrgametnike osalemist eelmise aasta oktoobri kohtumisel Zürichis ning andsid ülevaate nende kõnede sisust.

Samuti on IIEB üritustel esinenud kõrgetasemelisi külalisi, alates endistest presidentidest kuni tuntud poliitikutega. Need kokkusaamised on tavaliselt ärisaladuste arutamise kõrvalt täis ka meelelahutust, olgu selleks siis eksklusiivsed ekskursioonid või õhtusöögid.

Kuigi Euroopa pangajuhid püüavad jätkuvalt säilitada IIEB eksklusiivset olemust ja sellest tulenevat sõbralikku õhkkonda, ei saa eitada, et selle mõju Euroopa finantsmaailmale võib olla märksa suurem, kui väljastpoolt arvatakse.

Organisatsiooni eesmärk on olnud parandada rahvusvahelist kapitali liikumist ning võidelda valuutapiirangutega, kuid selle tegelik mõju ulatub kaugemale. Kohtumistel arutatakse tundlikke teemasid, nagu ülevõtmised ja rahapoliitika. Kuigi kohtumiste päevakorrad ja kõneluste sisu ei ole avalikkusele teada, on IIEB mõjutanud Euroopa pangandusmaastikku juba aastakümneid.