Ettevõtjate liidud protestivad kiirkorras maksude tõstmise vastu

Valitsus on saatnud mitu maksutõstmise ettepanekut kooskõlastusringile väga lühikese ajaga, jättes ettevõtjatele vähe aega nende mõjude hindamiseks ja vastamiseks. Olulised Eesti ettevõtjate erialaliidud, sealhulgas Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoda, Eesti Tööandjate Keskliit, Eesti Pangaliit ja Eesti Toiduainetööstuse Liit, on ühiselt pöördunud valitsuse poole, väljendades oma vastuseisu sellisele vastuvõetamatule praktikale. Kokku kuulub nendesse liitudesse 36 erialaliitu.

Erialaliidud kritiseerivad valitsuse õigusloomepraktikat, kus ettevõtetele märkimisväärset mõju avaldavate maksutõusude puhul on antud vaid mõned päevad aega nende kohta seisukoht võtta. See tava on nende sõnul täiesti vastuvõetamatu. Viimase kuu jooksul on ettevõtlusorganisatsioonidele jäetud arvamuse avaldamiseks maksimaalselt vaid neli tööpäeva eelnõude kohta, mis sisaldasid mitmete maksude ja aktsiiside tõstmist.

Lisaks äärmiselt lühikestele vastamise tähtaegadele puuduvad eelnõude juures ka põhjalikud mõjuanalüüsid või on need puudulikud. See omakorda tekitab ettevõtjatele raskusi pikaajaliste strateegiate väljatöötamisel ja eesmärkide saavutamisel.

Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas rõhutas, et kuigi ettevõtjad on juba korduvalt kritiseerinud valitsuse õigusloomepraktikat ja juhtinud tähelepanu selle puudustele, tundub olukord muutuvat üha problemaatilisemaks. Ettevõtjatel on raskendatud äriotsuste langetamine ja pikaajaliste investeeringute planeerimine, eriti kui valitsus jätkab selle tavaga.

Pöördumisega on ühinenud järgmised erialaliidud:

Eesti Tööandjate Keskliit
Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit
Eesti Kaupmeeste Liit
Eesti Pangaliit
Eesti Erametsaliit
Eesti Keemiatööstuse Liit
Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liit
Eestimaa Talupidajate Keskliit
Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon
Eesti Elektroonikatööstuse Liit
Eesti Rõiva- ja Tekstiililiit
Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
Autoettevõtete Liit
Eesti Plastitööstuse Liit
Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit
Eesti Hotellide ja Restoranide Liit
Eesti Kalaliit
Eesti Turismi- ja Reisifirmade Liit
Eesti Taristuehituse Liit
Eesti Puitmajaliit
Eesti Mööblitootjate Liit
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda
Eesti Vee-ettevõtete Liit
Eesti E-kaubanduse Liit
Eesti Ringmajandusettevõtete Liit
Alkoholitootjate ja Maaletoojate Liit
Eesti Meretööstuse Liit
Eesti Laevaomanike Liit
Eesti Transpordikütuse Ühing
Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit
Eesti Masinatööstuse Liit
Eesti Kaitse- ja Kosmosetööstuse Liit
Eesti Ehitusettevõtjate Liit
Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit