ERK algatusrühm avaldas loodava erakonna programmilised seisukohad

Loodava erakonna Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid (ERK) algatusrühm avaldas reedel erakonna programmilised seisukohad, mis ühendavad klassikalist rahvuskonservatismi uuenduslike ideedega. ERK programm on tugevalt rahvuslik, rõhutades rahvuse olulisust identiteedi ja ühiskonna terviklikkuse alusena.

Programmi kohaselt ei ole teistsuguse ilmavaatega eestlased ega teiste erakondade valijad vaenlased, vaid osa rahvuslikust tervikust. ERK seisab ühiskondliku solidaarsuse eest ning pooldab väliskapitali maksustamist ja pankadele riigikaitsemaksu kehtestamist.

Eesti rahvuslaste ja konservatiivide üks missioon on teadvustada teistele Euroopa rahvastele poliitiliste õiguste ja kodanikuvabaduste piiramise ohte ning sisserände ja multikultuurse ideoloogia probleeme. Konservatiivse käsituse kohaselt on usu-, arvamus-, mõtte-, sõna- ja trükivabadus inimloomusest tulenevad õigused, mida ei tohi piirata. ERK üks peamisi eesmärke on muuta Eesti põhiseadust nii, et kodanikud saaksid algatada referendumeid ning valida riigipea.

Välispoliitika vallas rõhutatakse rahvuste vaba enesemääramist, olles vastu nii globalismile kui imperialismile. ERK toetab kindlalt Ukraina võitlust vabaduse eest ning nõuab rahu, mis tagaks Ukraina ja teiste Euroopa riikide iseseisvuse ja julgeoleku. Samuti ollakse vastu lääneriikide sekkumisele teiste riikide siseasjadesse ning rõhutatakse tihedama koostöö vajadust Kesk- ja Ida-Euroopa riikide ehk Intermariumiga.

Roheline rahvuslus ja loodushoid on samuti programmis olulisel kohal. ERK eesmärk on loodusliku mitmekesisuse ja pärandmaastike kaitse, mis hõlmab veekogusid, traditsioonilist hajaasustust, poollooduslikke kooslusi ja loodusmetsi. Metsade säilitamine on ERK hinnangul pikaajaline ressurss rahvusriigile, mitte lühiajaline majanduslik leevendus. ERK peab oluliseks ka looduslike pühapaikade täiendavat kaitset ja nende kaardistamise lõpuleviimist.

Programmilisi seisukohti saab täies mahus lugeda ERK kodulehel.