Eesti Metsa Abiks kutsub metsaomanikke püsimetsanduse koolitusele

Eesti loodus ja maastikud on alati olnud osa meie rahvuslikust identiteedist ning metsad moodustavad selle lahutamatu osa. Seepärast on oluline tagada, et meie metsad oleksid jätkusuutlikult majandatud ja hoitud. Looduskaitseühendus Eesti Metsa Abiks kutsubki kõiki erametsaomanikke osalema püsimetsanduse koolitusel, mis annab väärtuslikke teadmisi looduslähedase metsamajandamise kohta.

Püsimetsandus on alternatiiv lageraiemajandusele, mis keskendub metsa säilitamisele ja looduslikule mitmekesisusele. Esimene koolitus toimub 2024. aasta oktoobris ning kohtade arv on piiratud, seega on soovijatel mõistlik end juba täna registreerida.

Koolitus annab osalejatele ülevaate sellest, kuidas metsa majandati enne lageraiete aega ning kuidas seda saab teha kestlikult ja looduslähedaselt ka tänapäeval. Lisaks ökoloogilistele aspektidele keskendutakse ka majanduslikele võimalustele, mis püsimetsandusega kaasnevad.

Püsimetsanduse kasutamine võimaldab maaomanikel teenida majanduslikku tulu, samal ajal kaitstes ja hoides meie looduskeskkonda. Lisaks säästab see ressursse, kuna ei ole vaja tegeleda istutamise ega istutusjärgsete töödega, mis omakorda vähendab kulutusi.

Kursusel osalemine on suurepärane võimalus nii algajatele kui ka kogenumatele metsamajandajatele oma teadmiste täiendamiseks. Koolitust viivad läbi püsimetsanduse eksperdid Soomest ja Rootsist, kellel on rikkalikud kogemused selles valdkonnas.

Koolituse esimesel päeval – teooriapäeval – keskendutakse peamistele kontseptsioonidele ja põhimõtetele püsimetsanduses. Osalejad saavad ülevaate looduslikest metsatüüpidest, suktsessioonist ja metsakooslustest. Lisaks uuritakse erinevaid raievorme ning nende mõjusid maastikule ja metsaökoloogiale, võimaldades osalejatel mõista erinevate raievormide eeliseid ja puudusi. Samuti vaadatakse üle metsaseaduse nõuded ja juhised püsimetsanduse rakendamiseks ning käsitletakse võimalusi püsimetsandusega raha teenimiseks.

Koolituse teisel päeval – praktikapäeval – keskendutakse osalejate praktiliste oskuste arendamisele püsimetsanduse valdkonnas. Osalejad õpivad, kuidas kujundada metsadisaini ja suurendada metsa väärtust läbi püsimetsanduse põhimõtete rakendamise. Selle käigus uuritakse, kuidas kujundada looduslikku järelkasvu ja kuidas valida raiutavaid puid, võttes arvesse metsa ökoloogilist tasakaalu ja majanduslikku kasu. Lisaks õpitakse, millal on õige aeg võsa lõikamiseks ja kuidas parandada metsa valgustingimusi, tagades seeläbi metsa tervise ja jätkusuutlikkuse.

Eesti Metsa Abiks loodab leida koolitusele rahastuse, et korraldada see osalejatele taskukohase hinnaga. Registreerimine ei too kaasa kohustust koolitusel osaleda, kuid huvilistel soovitatakse kindlasti enda osalemisest teada anda, et saada lisateavet koolituse toimumise kohta.