Vabade Rahvuste Liiga arutas Ukraina parlamendikomisjoniga Venemaa dekoloniseerimise praktilisi aspekte

Reedel, 17. mail 2024 toimus Kiievis rahvusvaheline konverents Venemaa Föderatsiooni koloniseeritud rahvaste õiguste teemal. Üritus korraldati ühiselt Ukraina Ülemraada ajutise erikomisjoni ja Vabade Rahvaste Liiga poolt. Konverentsi eesmärk oli arutada Venemaa Föderatsiooni dekoloniseerimise praktilisi aspekte, sealhulgas rahvusvahelise õiguse, globaalse julgeoleku, institutsionaalse arengu ja rahvusvahelise poliitika võtmeteemasid.

Konverentsil osalesid Ukraina rahvasaadikud, diplomaadid, eksperdid ning mitme rahvusliku vabastusliikumise esindajad. Üheskoos käsitleti dekoloniseerimisega seotud väljakutseid ja võimalusi, rõhutades vajadust rahvusvahelise koostöö ja toetuse järele. Aruteludes keskenduti eelkõige sellele, kuidas tugevdada koloniseeritud rahvaste vabadusvõitlust ning toetada nende püüdlusi iseseisvuse saavutamiseks.

Konverentsi käigus allkirjastati koostöö ja koordineerimise memorandum. See dokument allkirjastati Ukraina Ülemraada ajutise erikomisjoni ja Vabade Rahvaste Liiga vahel. Memorandumi eesmärk on tugevdada informatsiooni- ja seadusandlikku koostööd ning rahvusvahelisi poliitilisi jõupingutusi, et toetada koloniseeritud rahvaste vabadusvõitlust, Venemaa lagunemist ja iseseisvate riikide loomist agressorriigi varemetele.

Memorandumi allkirjastasid järgmised isikud:

Maria Mezenteva – ülemraada komisjoni juht
Volodõmõr Vjatrovõtš – ülemraada komisjoni sekretär
Ruslan Gabbasov – baškiiride esindaja
Boläeń Syreś – ersade esindaja
Said Ismagilov – endine Ukraina mufti
Ibrahim Jaganov – tšerkesside esindaja
Dorji Dugarov – burjaatide esindaja

Allkirjastamise tseremoonia toimus konverentsi “Venemaa Föderatsiooni põlisrahvaste õigused” raames. Allkirjastajad kinnitasid oma pühendumust ÜRO põhikirjale ja tunnustasid Venemaa Föderatsiooni subjektide koloniaalset olemust, leppides kokku koostöös informatsiooni-, seadusandliku ja rahvusvahelise poliitika vallas, et tugevdada koloniseeritud rahvaste vabadusvõitlust.

Lähitulevikus esitatakse Ukraina Ülemraadale seaduseelnõu, mis käsitleb riigi poliitika põhialuseid koostöös Venemaa Föderatsiooni väikeste ja põlisrahvaste rahvuslike liikumistega. Konverents ja allkirjastatud memorandum rõhutavad Ukraina ja rahvusvahelise kogukonna ühiseid püüdlusi toetada koloniseeritud rahvaste õiguste taastamist ja rahvusliku enesemääramise saavutamist.

Vabade Rahvuste Liiga (vene keeles Лига Свободных Наций) on rahvusvaheline ühendus, mis ühendab erinevate rahvaste vabadusliikumisi, kes on ajalooliselt olnud Venemaa võimu all. Liiga eesmärk on saavutada nende rahvaste õigus enesemääramisele, vabaneda koloniaalvalitsusest ning saavutada tõeline iseseisvus ja suveräänsus. Eelmise aasta seisuga kuulusid liigasse baškiiride, burjaatide, ingerlaste, kasakate, kalmõkkide, mokšade, tatarlaste, tšetšeenide, ersade ning jakuutide esindused.