Donbassi rindel on arenemas raske kriis

Ukraina kaitsjad seisavad viimastel nädalatel silmitsi üha raskeneva olukorraga. Hoolimata Läänes käivatest aruteludest Ukraina sõjalise võimekuse suurendamise üle, on karm tõsiasi see, et olulised varustustarned ei jõua piisavas mahus ikka veel rindele. See puudujääk mõjutab otseselt Ukraina kaitsetegevust ja soodustab Vene edusamme.

Õhu- ja raketisõjas on Ukraina jätkanud täppislöökide andmist Vene tagalale Krimmis. Kuigi need rünnakud võivad häirida sealseid Vene operatsioone, ei paku need Ukraina vägedele teistel rindelõikudel erilist leevendust. Pidevad Vene õhurünnakud, mida toetab ulatusliku suurtükituli, jätkavad Ukraina kaitsepositsioonide õõnestamist ja kriisi süvendamist.

Lisaks rõhutab olukorra halvenemine Donbassi rindel kiireloomulist vajadust tugevama kaitsestrateegia järele. Vene vägede edasiliikumine Tšassiv Jari, Otšeretõne ja Novomõhhailivka suunas on tingitud Ukraina kriitilisest tankitõrjemiinide puudusest. Juba varem oli Ukrainal suur puudus suurtükimürskudest ja juhitud tankitõrjerakettidest (ATGM-idest), paljastades Ukraina kaitsevõimekuse selge lünga. Seetõttu ei ole ennatlik optimism õigustatud enne, kui neid relvi on Ukrainale piisavalt tarnitud, mis võib parimal juhul võtta mitu kuud.

Suur kriis on praegu mitmel rindelõigul Donbassis lahti rullumas. See ei tule üllatusena, arvestades, et kriis on juba viimased seitse kuud arengus olnud. Peamiselt automaatrelvadega ja piiratud RPG-dega relvastatud ukraina jalaväelased seisavad vastu pidevatele rünnakulainetele ja õhurünnakutest toetatud vastasele. Sellistes tingimustes on kaotused paratamatud.

Rindel Bahmuti ja Tšassiv Jari vahel, kus Vene maavägi keskendub äsja vallutatud positsioonide konsolideerimisele, ründavad Vene õhujõud Tšassiv Jari Kanali ja Novõi piirkondades asuvaid Ukraina positsioone UMPK lennukipommidega. Ukraina on otsustanud seni kaitsel asunud 67. mehhaniseeritud brigaadi asendada üksustega, mis on ülesande täitmiseks paremini varustatud.

Avdijivka-Šahtarski sektoris eskaleerub Vene edasitung Otšeretõne asulani jõudnud ründekiilu näol. Eriti murettekitav on see, et läbimurre ulatub sügavamale võrreldes näiteks sissetungiga Popasnasse 2022. aasta mais. Ulatuslike õhurünnakute ja suurtükitule toel on venelased haaranud kontrolli Otšeretõne raudteejaama üle ja tungivad edasi väikelinna keskmesse.

Samal ajal, kui Vene maaväed on murdnud läbi Ukraina kaitsejoonest Otšeretõne lõigus, ründab Vene õhuvägi juba UMPK pommidega Novokalõnovet ja Keramikut, raskendades veelgi kaitsjate olukorda. Samal ajal laiendavad venelased Otšeretõne sissemurret ka lõuna poolt, rünnates Ukraina 3. ründebrigaadi positsioone Berdõtšist põhjast ja pommitades Semenivkat raketiheitjatega.

Praegu on Pervomaiske täielikult Vene kontrolli all. Kuid olukord naaberasulates Netailoves ja Nevelskes on venelaste jaoks siiani ebakindel, kuna Ukraina 59. motoriseeritud diviis hoiab endiselt kangelaslikult oma positsioone. Kuna Vene väed ei suuda oma tegevust hästi koordineerida ega kiiremini edeneda, pole need piirkonnad seni veel otseste rünnakute all.

Novomõhhailivkas seisavad Ukraina 79. õhudessantdiviis ja 116. tankibrigaad kaitsel ülekaalukate Vene vägede vastu, kuhu kuuluvad 36. motoriseeritud laskur- ja 155. merejalaväebrigaad koos seitsme motoriseeritud laskurpolguga ja 10. tankipolguga. Ukraina vägesid tabavad pidevad õhurünnakud. Esmaspäeval vallutasid venelased küla täielikult, pärast rohkem kui aastapikkust peaaegu katkematut lahingut. Lisaks ähvardab nende edasitung olulist teed, mis ühendab Kostiantõrivka Vuhledariga. See areng võib muuta asjatuks Ukraina 72. ja 79. brigaadi tõrjesaavutused viimase 16 kuu jooksul.