Avdijivka langemine toob esile Ukraina kaitsjate laskemoonapuuduse

Eelmisel nädalal Vene vägede võiduga lõppenud Avdijivka lahing oli terve möödunud aasta jooksul üheks olulisemaks ja intensiivsemaks lahinguks Ukraina rindel, kus Ukraina väed seisavad vastu Vene agressioonile. Lahingu lõpufaas, mis keskendus Avdijivka linnale, tõi esile mitmeid taktikalisi ja strateegilisi aspekte mõlema osapoole võitluses ning mõjutas oluliselt lahingu kulgu ja tulemust.

Üks peamisi Ukraina vastupanu mõjutavaid tegureid on nende piiratud varustatus lahingumoona ja muude ressurssidega. Ukraina vägedel on olnud raske tagada piisavat hulka lahingumoona, mis oleks võimaldanud neil tõhusalt tegutseda nii kaitsel kui ka ründel. Optimaalne lahingumoon oleks võimaldanud Ukrainal kergemini kaitsta Avdijivka linna ning vajadusel ka edukalt vasturünnakuid läbi viia. Paraku tuli Ukraina vägedel tegutseda piiratud ressurssidega, mis mõjutas oluliselt nende võimekust lahinguväljal.

Vene vägede rünnakut Avdijivka linna vastu raskendas avatud maastik, mis muutis nende edasiliikumise ja Ukraina positsioonideni jõudmise keeruliseks. Ukraina poolt paigaldatud kaitsetõkked ning droonid ja suurtükivägi (juhul, kui neid on piisavalt) on suutnud vähendada Vene vägede efektiivsust ning tekitada neile suuri kaotusi juba enne nende jõudmist Ukraina positsioonidele.

Vene vägede massiivsed rünnakud on tihti ebaõnnestunud, kuna nende arvud on märkimisväärselt kahanenud juba enne Ukraina positsioonidele jõudmist. Need sõdurid, kes siiski vastase kaevikuteni jõuavad, ei suuda tihti positsioone hoida Ukraina vasturünnakute ees.

Vene vägede taktika muutus ning nad alustasid rünnakut otse linna suunas. Oluliseks pöördepunktiks sai linna alla kaevatud tunnel. Tunnel võimaldas venelastel ületada avatud maastiku ning saavutada kontoll tööstuspiirkonna üle. Kuigi Venemaa suutis kontrollida tervet piirkonda, olid nad pärast seda taas sunnitud seisma jääma Ukraina kaitsjate vapra vastupanu ees.

Oluliseks arenguks oli ka linna lõunaosas toimunud rünnak, kus Vene eriüksused suutsid sisseimbuva tegevuse abil tungida Avdijivka lõunaosas paiknenud Ukraina kaitsejoone taha. Kuigi need väikesed Vene üksused suudeti hävitada, avastas Venemaa 2000 meetri pikkuse kanalisatsioonitoru, mis võimaldas neil viia läbi uusi edukaid rünnakuid Ukraina kaitsepositsioonidele. See võimaldas Venemaal kontrollida Avdijivka lõunaosas asuvaid piirkondi ning sundis Ukraina vägesid taganema.

Kuigi Ukraina vastupanu oli tugev, suutis Venemaa lõpuks hõivata Avdijivka linna, lõigates ära Ukraina kaitsepositsioonide peamise varustustee. Ukraina vägedel tuli seepeale taganeda ja rakendada alternatiivseid taktikaid, et vastu panna Venemaa edasitungile.

Lahingu lõpufaas kinnitas, et Ukraina ja Venemaa vaheline sõda on endiselt intensiivne. Vaatamata Ukraina piiratud ressurssidele jätkab riik vastupanu ning otsib võimalusi, kuidas tõhusalt vastu seista Venemaa agressioonile.