Põhiseaduse Assamblee allikmaterjalid tehti veebis kättesaadavaks

Eesti Teaduste Akadeemia riigiõiguse sihtkapitali eestvedamisel avati eelmisel nädalal veebileht, kuhu on kogutud pärast Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamist uue põhiseaduse koostanud Põhiseaduse Assamblee tööga seotud allikad. Avaldatud materjal võimaldab vaadelda põhiseaduse sätete saamislugu ning tutvuda ka nende ümber peetud arutelude ja vaidlustega.

Ülemnõukogu ja Eesti Kongressi lähetatud saadikutest koosnev Põhiseaduse Assamblee alustas tööd 13. septembril 1991 ja selle seitse kuud kestnud tegevus päädis täna 32 aastat tagasi, 28. juunil 1992 toimunud rahvahääletusel põhiseaduse vastuvõtmisega.

Värskelt veebilehelt leiab assamblee kõigi istungite stenogrammid, töö aluseks olnud põhiseaduse eelnõud, töö käigus valminud põhiseaduse eelnõud ehk redaktsioonid ja toimkondade protokollid. Leht pakub ülevaate assamblee moodustamisest ja tegevusest, tutvuda saab selle reglemendi ja liikmete nimekirjaga. Samuti on veebilehel assamblee tegevust uuriva Marge-Reet Uski koostatud teemade ülevaated, mis tutvustavad põhiseaduse teksti erinevate osade sündi ja kujunemist.

“Veebilehe avamine ja allikakogu koostamine on riigiõiguse sihtkapitali lugupidamisavaldus Põhiseaduse Assamblee ja tema töö vastu. Kutsume värske veebilehega tutvuma kõiki huvilisi, kuid eelkõige on see tõhus tööriist riigiõiguse uurijatele ja rakendajatele. Töö käigus on allikakogu saanud ka täiendust – nii näiteks leiti tänu Rein Taagepera erakogule 60 lehekülje jagu assamblee 17. istungi stenogrammi teksti, mida Rahvusarhiivis ei olnud ja mida ei ole mujal avaldatud,” ütles riigiõiguse sihtkapitali nõukoja esimees Heiki Loot.

Stenogrammid on veebilehel avaldatud Riigikogu Kantselei toimetatud kujul. Neid saab võrrelda nii Rahvusarhiivis olevate originaaltekstidega kui ka Viljar Peebu toimetatud koguteoses “Põhiseadus ja Põhiseaduse Assamblee” (1997) avaldatuga. Stenogramme saab kõrvutada istungil käsitletud eelnõu tekstiga ja neile on lisatud äärenumbrid, mis lihtsustavad viitamist.

Lehel saab tutvuda assamblee töö käigus valminud 19 põhiseaduse eelnõu redaktsiooniga ja nelja põhiseaduse rakendamise seaduse eelnõu redaktsiooniga. Veebilahendus pakub võimalust eri redaktsioone omavahel võrrelda. Vajaliku info leidmist hõlbustavad assamblee istungite ja eelnõude lühitutvustused ning otsimootor.

Töö veebilehega jätkub. Algkujul avaldatud toimkondade protokollid vajavad korrastamist ja need on plaanis muuta otsimootoris kasutatavaks. Samuti lisanduvad allikakogusse assambleele esitatud ekspertarvamused ning selle liikmete ja ekspertidega läbiviidud intervjuud.