Ministeerium soovib lubada Eesti kaitsetööstusse EL- ja NATO-väliste riikide kodanikud

Kaitseminister Hanno Pevkur teatas, et plaanib muuta relva- ja lõhkematerjaliseadust, võimaldamaks kaitsetööstuse ettevõtete omanikuks või juhtorgani liikmeks saada enamate riikide kodanikel. Seni on sõjarelvi ja laskemoona käitlevatele ettevõtetele kehtinud piirangud, mille kohaselt saavad omanikud ja juhtorganite liikmed olla vaid Euroopa Liidu ja NATO riikide kodanikud.

Kaitseministri sõnul on senine lähenemine kaitsetööstusele piduriks olnud, ja kuigi on vajalik välistada agressorriikide kodanike osalus Eesti ettevõtetes, tuleks sõbralikes suhetes olevate riikide kodanikele anda võimalus ettevõtetes osanikuks või juhtorgani liikmeks saada.

Muudatusettepanekute hulgas on ka bürokraatia vähendamine. Praegu peavad ettevõtted, kes soovivad toota laske- või lahingumoona, taotlema tegevusloa ja käitlemiskoha loa nii relvaseaduse kui ka lõhkematerjaliseaduse järgi. Pevkuri ettepanekul võiks olla üks ühine tegevusluba.

Samuti soovitakse täpsemalt reguleerida sõjarelvade, laske- ja lahingmoona veo tingimusi ning kehtestada selged nõuded ettevõtja töötajate taustakontrollile ja tervisekontrollile. Lisaks on kavas kehtestada kvalifikatsiooninõuded moona käitlevate ettevõtete vastutavatele spetsialistidele.

Selle aasta alguses omandas Araabia Ühendemiraatide ettevõte EDGE Group PJSC enamusosaluse Milrem Roboticsis, mis oli seni üks kuulsamaid Eesti kaitsetööstuse ettevõtteid. Milrem spetsialiseerub robootika ja autonoomsete süsteemide arendamisele kaitsetööstuse jaoks. Milrem Roboticsi peakontor jäi Tallinnasse, ettevõte jätkab tegevust mitmes riigis.