Läti rahvuslased protestivad haldusreformi vastu: liigne tsentraliseerimine viib võimu elanikest eemale

Läti Rahvuslik Liit on avaldanud kindlat vastuseisu kavale ühendada riigi suurlinnad ümbritsevate maakondadega aastaks 2029. Kavandatud muutuste kohaselt peaksid Lõuna-Kurzeme maakond liituma Liepājaga, Jelgava maakond Jelgavaga, Ülem-Daugava maakond Daugavpilsiga, Rēzekne maakond Rēzeknega ning Ventspilsi maakond Ventspilsiga.

Rahvusliku Liidu saadikute arvates on praegused plaanid ebamõistlikud ja kahjulikud nii linnade kui ka maakondade elanikele. Nende sõnul on mitmetes maakondades juba praegu raskusi kvaliteetse juhtimise ja teenuste kättesaadavuse tagamisega. Linnadel ja maapiirkondadel on erinevad vajadused ja arenguväljakutsed, mida ei saa lahendada ühe ja sama juhtimismudeliga.

Rahvusliku Liidu esindaja Artūrs Butāns rõhutas, et peame veenduma, et suudame tagada kvaliteetse juhtimise ja piisava teenuste kättesaadavuse nii rannikualadel, piirialadel kui ka maapiirkondades. Liigne juhtimise tsentraliseerimine viiks vastupidise tulemuseni, eemaldades elanikkonna otsuste tegijatest. Seetõttu usuvad nad, et linnade ja maakondade ühendamisest tuleb loobuda.

Butāns tõi esile, et linnadel on unikaalsed haldus- ja arenguväljakutsed, mis erinevad oluliselt maapiirkondade omadest. Linnade ja maakondade ühendamine looks olukorra, kus ühe piirkonna vajadused ja probleemid varjutaksid teise omad, mis omakorda kahjustaks mõlema piirkonna arengut ja haldust.

Läti Rahvuslik Liit rõhutab, et kohalike elanike ja omavalitsuste esindajate arvamusi tuleb võtta tõsiselt. Paljud on väljendanud muret, et praegune plaan ühendamiseks võib põhjustada haldusteenuste kättesaadavuse vähenemist ja kvaliteedi langust. Kohalike omavalitsuste võimekus tagada elanikke rahuldavad teenused ja juhtimine on juba praegu mõnes piirkonnas piiratud.

Rahvuslik Liit hoiatab, et liigne juhtimise tsentraliseerimine võib viia kohalike omavalitsuste rolli ja võimu vähenemiseni. See omakorda võib tähendada, et kohalikud vajadused ja probleemid jäävad tähelepanuta, kuna otsuseid hakatakse tegema kaugemal asuvates keskuskohtades, kus kohalikku konteksti ja eripära ei pruugi täielikult mõista.

Rahvuslik Liit soovitab, et selle asemel, et ühendada linnad ja maakonnad, tuleks keskenduda olemasolevate omavalitsuste ja linnade juhtimise ja teenuste kvaliteedi parandamisele. Seega kutsuvad Läti rahvuslased üles loobuma linnade ja maakondade ühendamise plaanist, pidades seda kahjulikuks nii linnadele kui ka maapiirkondadele.