Haridusministeerium kuulutas plaanitava õpetajate streigi ebaseaduslikuks

Eesti haridusmaastikul on taas kord tõusnud esile õpetajate palkade teema. Reedel, 10. novembril plaanitud õpetajate hoiatusstreik, mida korraldab Eesti Haridustöötajate Liit, on tekitanud vastasseisu haridus- ja teadusministeeriumi ning haridustöötajate esindajate vahel.

Haridus- ja teadusministeerium saatis sel nädalal kõikidele Eesti haridusasutustele kirja, milles nad väitsid, et õpetajate hoiatusstreik on ebaseaduslik. Ministeeriumi seisukoht tugineb arusaamale, et palga alammäära kokkulepe ei ole käsitatav konkreetse töötingimusena ja seega ei ole praegu tegu kollektiivse töötülina, kus hoiatusstreik oleks lubatud.

Haridustöötajate esindajad aga kritiseerivad ministeeriumi seisukohta teravalt. Streigijuht Reemo Voltri ütles ERRile, et palgaprobleem kui üks olulisemaid töötingimusi on väga konkreetne ja selle üle käivate erimeelsuste tõttu on hetkel tegemist kollektiivse töötüliga. Riiklik lepitaja on töötüli oma menetlusse võtnud, mis näitab, et see on töötüli ka seaduse mõistes. Voltri rõhutas, et hoiatusstreigi korraldamiseks vajalikud seadusest tulenevad tingimused on täidetud, ja hoiatusstreik toimub vastavalt seadustele.

Ministeeriumi kiri on Voltri sõnul täis faktivigu, valet ja demagoogiat. “Ilmselt valitsus paanitseb või üritab põhiprobleemilt tähelepanu kõrvale juhtida või on hakanud vett segama,” lausus Voltri.

Haridustöötajate liit teatas õpetajate hoiatusstreigist 3. novembril, põhjendades seda valitsuse viivitamisega palgaläbirääkimistega ja puudulike plaanidega kokkuleppe täitmiseks. Palgaküsimused on õpetajate jaoks jätkuvalt üheks olulisimaks mureks ning nad loodavad, et hoiatusstreik aitab juhtida tähelepanu nende nõudmistele ja kiirendab palgaläbirääkimiste protsessi.

Eesti haridustöötajad jäävad kindlaks oma otsusele korraldada hoiatusstreik, kuna nad usuvad, et nende nõudmised on õiglased ja vajalikud. Streik annab haridustöötajatele võimaluse avaldada survet valitsusele ja juhtida tähelepanu palgaprobleemile ning õpetajate töötingimustele Eestis. Samasuguseid streigiplaane on väljendatud ka teistes haridusasutustes ja haridustöötajate rühmades üle kogu riigi.

Olukord areneb jätkuvalt ja on selge, et arutelud palgaläbirääkimiste ja hoiatusstreigi üle jätkuvad. Õpetajate hoiatusstreik toimub reedel, 10. novembril, ja sellel päeval on oodata olulisi arenguid Eesti haridusmaastikul.